Головна

Міжнародний науково-технічний журнал Journal of Mechanical Engineering («Проблеми машинобудування») є науковим фаховим виданням України у галузі технічних наук

Journal of Mechanical Engineering – журнал з цілком відкритим доступом.
Автори не оплачують публікацію статей.
Редакція журналу дотримується високих етичних та професійних стандартів наукових публікацій

Засновник –  Національна академія наук України, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного

Свідоцтво про державну реєстрацію – КВ № 2664 від 15.05.1997 р.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія Б (технічні науки) за спеціальностями: 113 – Прикладна математика; 132 – Матеріалознавство; 134 – Авіаційна та ракетно-космічна техніка; 142 – Енергетичне машинобудування; 143 – Атомна енергетика; 144 – Теплоенергетика; 192 – Будівництво та цивільна інженерія

Періодичність –  4 номери на рік (березень, червень, вересень, грудень).

Мова видання – друкована версія журналу повністю англомовна. Онлайн версія – двомовна: повний текст кожної статті є на сайті у вільному доступі англійською та українською мовами. Коротка інформація про статті, включаючи анотацію, публікується на сайті двома мовами (англійською, українською)

Сфера розповсюдження – загальнодержавна, зарубіжна

Індекс в каталозі періодичних видань України –  08388

ISSN: 2709-2984 (Print), 2709-2992 (Online)
Продовження (до 2019 року): 0131-2928 (Print), 2411-0779 (Online)

DOI:  https://doi.org/10.15407/pmach