Періодичність розповсюдження

Журнал виходить 4 рази на рік – наприкінці кожного третього місяця року.

Статті приймаються постійно протягом року. Орієнтовний час між подачею статті та її опублікуванням становить близько 6 місяців.

Розповсюдження друкованої версії журналу (ISSN 2709-2984) відбувається шляхом

  • розсилки по провідних бібліотеках України;
  • доставки передплатникам поштою (індекс журналу в Каталозі видань України Укрпошти – 08388);
  • придбання екземплярів в редакції;
  • розповсюдження на наукових заходах.

Електронна версія журналу (ISSN 2709-2992)

Редакція журналу підтримує принципи вільного поширення наукової інформації.