Особливості застосування методу граничної сейсмостійкості при оцінці конструкцій, систем та елементів атомних електростанцій за допомогою розрахункових комплексів

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2020.01.046
Журнал Проблеми машинобудування
Видавець Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України
ISSN 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)
Випуск Том 23, № 1, 2020 (березень)
Сторінки 46–52

 

Автори

М. А. Мустафін, Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки (03142, Україна, м. Київ, вул. Василя Стуса, 35-37, а/с 124), e-mail: ma_mystafin@sstc.com.ua, ORCID: 0000-0002-9340-6223

Д. І. Рижов, Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки (03142, Україна, м. Київ, вул. Василя Стуса, 35-37, а/с 124), e-mail: di_ryzhov@sstc.com.ua, ORCID: 0000-0002-0068-5009

О-р П. Шугайло, Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки (03142, Україна, м. Київ, вул. Василя Стуса, 35-37, а/с 124), e-mail: op_shugaylo@sstc.com.ua, ORCID: 0000-0003-1044-0299

О-й П. Шугайло, Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки (03142, Україна, м. Київ, вул. Василя Стуса, 35-37, а/с 124), e-mail: ap_shugaylo@sstc.com.ua, ORCID: 0000-0003-0997-7830

Р. Я. Буряк, Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки (03142, Україна, м. Київ, вул. Василя Стуса, 35-37, а/с 124), e-mail: ry_buryak@sstc.com.ua, ORCID: 0000-0002-8104-7956

Т. В. Підгаєцький, Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки (03142, Україна, м. Київ, вул. Василя Стуса, 35-37, а/с 124), e-mail: tv_pidhaietskyi@sstc.com.ua, ORCID: 0000-0002-4125-4846

Я. Д. Круглій, Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки (03142, Україна, м. Київ, вул. Василя Стуса, 35-37, а/с 124), e-mail: ya_krugliy@sstc.com.ua, ORCID: 0000-0002-2267-6007

 

Анотація

У межах виконання заходу 18101 «Забезпечення сейсмостійкості систем та будівельних конструкцій» «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій» для енергоблоків АЕС України ДП НАЕК «Енергоатом» було розроблено низку звітних документів з результатами розрахунків сейсмостійкості згідно з підходами НП 306.2.208-2016 «Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій», «ПНАЭ Г-7-002-86. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок» та граничної сейсмостійкості (HCLPF) згідно з підходами «Методики расчетного анализа сейсмостойкости элементов действующих АЭС в рамках метода граничной сейсмостойкости. МТ-Т.0.03.326-13» (надалі – Методика МГС). Відповідно до основних положень Методики МГС визначення показника граничної сейсмостійкості HCLPF (High Confidence Low Probability of Failure – висока достовірність низької імовірності відмови) прийнято виконувати на основі аналізу напружено-деформованого стану елемента для зони з максимальним значенням сейсмічної складової напружень (σS). Проте в рамках виконання державних експертиз з ядерної та радіаційної безпеки звітних документів ДП НАЕК «Енергоатом» було виявлено низку розрахункових випадків, коли вищезазначений підхід Методики МГС давав недостатньо консервативні результати розрахунків HCLPF. На цей час актуальним є визначення репрезентативних перерізів розрахункової моделі елементів, для яких має бути встановлений показник HCLPF. В статті на відповідному прикладі розглянутий розрахунковий випадок, який продемонстрував недостатній консерватизм результатів розрахунків HCLPF в разі обрання нерепрезентативного перерізу. Також розглянуті аспекти проведення аналізу граничної сейсмостійкості систем та елементів АЕС з використанням спеціалізованих інструментів сучасних розрахункових комплексів для уникнення помилок при визначенні репрезентативних перерізів.

 

Ключові слова: сейсмостійкість, гранична сейсмостійкість, коефіцієнт сейсмічного запасу, напруження, репрезентативний переріз.

 

Повний текст: Завантажити PDF

 

Література

  1. Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій: НП 306.2.208-2016. Офіційний вісн. України. 2016. № 92. С. 3013.
  2. МТ-Т.0.03.326-13. Методика расчетного анализа сейсмостойкости элементов действующих АЭС в рамках метода граничной сейсмостойкости: нормативна документація НАЕК «Енергоатом». К., 2018. 12 с.
  3. ПНАЭ Г-7-002-86. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. М.: Энергоатомиздат, 1989. 454 с.
  4. Перечень разрешенных к использованию в ГП «НАЭК «Энергоатом» расчетных кодов для обоснования безопасности ядерных установок, введений в дію розпорядженням ДП «НАЕК «Енергоатом» від 05.02.2018 № 137-р.
  5. 1.ОБ.1518.ОТ-18. Отчет по оценке сейсмостойкости промежуточной и граничной арматуры энергоблока № 1 ОП ХАЭС: звітна документація НАЕК «Енергоатом». К., 2018. 50 с.
  6. Звіт про виконання державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки документа ВП «Хмельницька АЕС» «Отчет по оценке сейсмостойкости промежуточной и граничной арматуры энергоблока № 1 ОП ХАЭС 1.ОБ.1518.ОТ-18. Редакция 1» (реєстраційний № 18-09-10689/1): звітна документація ДНТЦ ЯРБ. К., 2018. 12 с.

 

Надійшла до редакції 29 серпня 2019 р.