Критеріальні основи оцінювання модифікацій транспорних літаків за вартісними показниками

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2023.02.039
Журнал Проблеми машинобудування
Видавець Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України
ISSN 2709-2984 (print), 2709-2992 (online)
Випуск Том 26, № 2, 2023 (червень)
Сторінки 39–45

 

Автори

Л. В. Капітанова, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (61070, Україна, Харків, вул. Чкалова, 17), e-mail: l.kapitanova@khai.edu, ORCID: 0000-0003-3878-6734

Д. С. Кірносов, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (61070, Україна, Харків, вул. Чкалова, 17), e-mail: d.s.kirnosov@khai.edu, ORCID: 0000-0002-2288-2863

В. І. Рябков, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (61070, Україна, Харків, вул. Чкалова, 17), e-mail: 2506lulu@gmail.com, ORCID: 0000-0001-6512-052X

 

Анотація

Предметом досліджень у статті обрано процес формування критеріальної бази для оцінки ефективності проведення модифікаційних змін у літаку транспортної категорії. Метою є розробка критеріїв підтримки прийняття на кожному з етапів життєвого циклу нового літака транспортної категорії рішень щодо доцільності модифікаційних змін, а саме: при проєктуванні, при виробництві та на етапі його експлуатації. Складність задачі полягає в необхідності розробки для кожного етапу окремо моделі оцінки наслідків змінення літака, що у сукупності визначала б інтегральну ефективність його модифікації. Для оцінки ефективності базових літаків, що знаходяться в експлуатації, існує ряд економічних показників їх ефективності, зокрема, вартість літако-години і перевезення однієї тонни вантажу на один кілометр, що лише частково беруться до уваги при аналізі ефективності модифікацій літака, хоча у випадку з літаками транспортної категорії потрібні критерії питомих витрат за весь життєвий цикл як для базового літака, так і для його модифікації. Для їх розробки пропонується метод оцінки вартості усього життєвого циклу літака, а також метод поділу модифікаційних змін за параметрами верхнього рівня (ПМП), який застосовується на етапі проєктування апаратів, і нижнього рівня для етапу експлуатації (ПВЕ). На основі й з урахуванням специфіки вказаних методів розроблено показники додаткових трудовитрат, які виникають при реалізації модифікаційних змін в умовах виробництва й на етапі експлуатації літака. У запропонованих критеріях враховано показники транспортної ефективності модифікацій важкого літака й інтегральної ефективності модифікації з урахуванням вартісних витрат на усіх основних етапах життєвого циклу модифікації. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: запропоновано критерії підтримки прийняття на кожному з етапів життєвого циклу нового літака транспортної категорії рішень щодо доцільності модифікаційних змін, тобто при проєктуванні, в умовах виробництва і на етапі її експлуатації. Такі критерії забезпечать інтегральну ефективність модифікації транспортного літака.

 

Ключові слова: транспортний літак; базовий літак, модифікації літака; моделі оцінки ефективності літака.

 

Повний текст: завантажити PDF

 

Література

  1. Антонов О. К., Толмачев В. И. Транспортный самолет сегодня и завтра. Авиация и космонавтика. 1966. № 8. С. 18–25.
  2. Антонов О. К., Толмачев В. И. Основные проблемы создания тяжелого дальнего транспортного самолета: технический отчет № 14526. ОКБ имени О. К. Антонова. 1973.
  3. Андриенко Ю. Г., Мирошников А. В. Временная межведомственная методика оценки сравнительной экономической эффективности перспективных самолетов гражданской авиации. М.: Воздушный транспорт, 1984. 203 с.
  4. Андриенко Ю. Г. Метод формирования совокупности технико-экономических характеристик в процедуре выбора проектных решений при разработке транспортных самолетов. Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии: сб. науч. тр. Харьк. Нац. аэрокосм. ун-та «ХАИ». 2002. Вып. 12. С. 125–138.
  5. Клочков В. В., Нижник М. В., Русанова А. Л. Прогнозирование экономической эффективности создания новых видов скоростного пассажирского транспорта. Проблемы прогнозирования. 2009. № 3. С. 58–76.
  6. Current market outlook 2013–2032. The Boeing Company, 2013. 42 p. URL: https://www.iaa.ie/docs/default-source/misc/boeing_current_market_outlook_20131.pdf.
  7. Ignatyevs S, Makushkin S, Spivakovskyy S. Economic feasibility of modifications to the design of transport aircraft. INCAS Bulletin. 2021. Vol. 13. Special Iss. P. 67–76. https://doi.org/10.13111/2066-8201.2021.13.S.7.
  8. Syam S., Jagathy Ray V. P. Airworthiness – monitoring of modifications on aircraft, engines & components. International Journal of Operations and Quantitative Management. 2013. Vol. 19. Iss. 3. P. 201–220.
  9. Бабенко Ю. В. Формирование тарифов на авиаперевозки с учетом удельных затрат за жизненный цикл модификаций тяжелого транспортного самолета. Авиационно-космическая техника и технология. 2015. № 10 (127). С. 124–128.

 

Надійшла до редакції 19.04.2023