COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE DEGREE OF DEGRADATION OF THE MATERIAL UNDER CYCLIC LOADING

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2017.02.061
Journal Journal of Mechanical Engineering – Problemy Mashynobuduvannia
Publisher A. Podgorny Institute for Mechanical Engineering Problems
National Academy of Science of Ukraine
ISSN 0131-2928 (Print), 2411-0779 (Online)
Issue Vol. 20 no. 2, 2017 (June)
Pages 61-69
Cited by J. of Mech. Eng., 2017, vol. 20, no. 2, pp. 61-69

 

Authors

K. V. Vakulenko, A. Podgorny Institute of Mechanical Engineering Problems of NASU (2/10, Pozharsky St., Kharkiv, 61046, Ukraine), e-mail: matsevlad@ipmach.kharkov.ua

I. V. Biblik, A. Podgorny Institute of Mechanical Engineering Problems of NASU (2/10, Pozharsky St., Kharkiv, 61046, Ukraine)

I. B. Kazak, A. Podgorny Institute of Mechanical Engineering Problems of NASU (2/10, Pozharsky St., Kharkiv, 61046, Ukraine)

 

Abstract

This paper establishes the possibility of using an integrated approach based on computer simulation and coercimetric control for assessing the fatigue life of 40X steel samples in the initial state and after surface plastic deformation. It is shown that the characteristic feature of the combined use of magnetic control over the coercive force and computer simulation is the possibility of detecting the initial stages of defect origination and preventing their development to critical sizes.

 

Keywords: computer modeling, coercive force, state of the surface, fatigue life

 

References

 1. Matyuk, V. F. & Kulagin, V.N. (2010). Kontrol strukturyi, mehanicheskih svoystv i napryazhennogo sostoyaniya ferromagnitnyih izdeliy metodom koertsitimetrii. Nerazrushayuschiy kontrol i diagnostika, no. 3, pp. 4–14.
 2. Gorkunov, E. S., Savray, R. A., Makarov, A. V., & Zadvorkin, S. M. (2015). Magnitnyie metodyi otsenki uprugoy i plasticheskoy deformatsii pri tsiklicheskom nagruzhenii staley. Diagnostics, Resource and Mechanics of materials and structures, no. 2, pp. 6–15.
 3. Bezlyudko, G. Ya., Zavalnyuk, O. P., Nesterenko, V. B., Marchenko, A. Yu., & Solomaha, R. N. (2012). Obzornaya otsenka sostoyaniya i detalnaya ekspertiza ustalosti metalla bolsherazmernyih ob’ektov i konstruktsiy nerazrushayuschim koertsiti-metricheskim metodom. Tehnicheskaya diagnostika i nerazrushayuschiy control, no. 3, pp. 57–65.
 4. Rudnev, A. M., Popov, V. A., & Gudoshnik, V. A. (2013). Problemy monitoringa napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya metallokonstruktsiy pod’emnyih sooruzheniy. Visnik SevNTU: zb. nauk. pr., iss. 137/2013, pp. 214–220.
 5. Mileshkin, M. B. & Biblik, I. V. (2006). Primenenie spetsialnogo raschetno-eksperi-mentalnogo metoda dlya otsenki ostatochnogo resursa elementov konstruktsiy po fakticheskomu sostoyaniyu materiala. Nadezhnost i dolgovechnost mashin i sooruzheniy: mezhdunarodnyiy nauchno-tehnicheskiy sbornik, Kiyev, IPP NANU, iss. 27, pp. 304–310.
 6. Mileshkin, M. B. & Biblik, I. V. (2010). Novyiy podhod k primeneniyu metoda kompyuternogo modelirovaniya dlya otsenki vliyaniya sostoyaniya poverhnostnogo sloya na tsiklicheskuyu dolgovechnost. Aviatsionno-kosmicheskaya tehnika i tehnologiya, no. 10/77, pp. 127–131.
 7. Ivanova, V. S. (1963). Ustalostnoe razrushenie metallov. Moscow: Gos. nauch.-tehn. izd-vo lit. po chernoi i cvetnoi metallurgii, 272 p.
 8. Birger, A. & Mavlyutov, R. R. (1986). Soprotivlenie materialov. Moscow: Nauka, 560 p.
 9. Vakulenko, K. V., Kazak, I. B., Bezlyudko, G. Ya., Yareschenko, V. G., & Elkina, E. I. (2015). Izmenenie koertsitivnoy silyi pri ustalostnyih ispyitaniyah obraztsov iz stali 40H. Journal of Mechanical Engineering, vol. 18, no. 2, pp. 66–71.
 10. Larikov, L. N. (1980) Zalechivanie defektov v metallah. Kiyev: Nauk. Dumka, 280 p.
 11. Bezlyudko, G. Ya., Popov, B. E., & Solomaha, R. N. (2014). Otsenka ustalostnogo i napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya metallokonstruktsiy i oborudovaniya, vklyuchaya prognoz ostatochnogo resursa, po izmereniyam magnitnoy harakteristiki – koertsitivnoy silyi. Tehnicheskaya diagnostika i nerazrushayuschiy control, no. 1, pp. 55–58.
 12. Solomakha, R., Pittala, R. D., Bezlyudko, G., & Baskaran, B. V. (2013). Practical evaluation of fatigue and stress state, and residual life of metal by non-destructive method for measuring magnetic characteristic “The coercive force”. A case study Asia Pacific Conference on Non-Destructive Testing (14th APCNDT), Mumbai, India, pp. 1–9.

 

Received 21 March 2017

Published 30 June 2017