Ресурсозберігаючий комплекс демінералізації шахтної води

image_print
Журнал Проблеми машинобудування
Видавець Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного Національної академії наук України
ISSN 0131-2928 (Print), 2411-0779 (Online)
Випуск Том 21, № 1, 2018 (Березень)
Сторінки 55–58

Автори

А. А. Тарелін, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного Національної академії наук України, м. Харків, Україна, e-mail: port342017@gmail.com
В. Г. Михайленко, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного Національної академії наук України, м. Харків, Україна, e-mail: port342017@gmail.com
О. В. Антонов, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного Національної академії наук України, м. Харків, Україна, e-mail: port342017@gmail.com
А. А. Тарелін, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного Національної академії наук України, м. Харків, Україна, e-mail: port342017@gmail.com

Анотація

Проаналізовано існуючі технології очищення шахтних вод. Показано, що здебільшого їх піддають лише освітленню і механічному очищенню. Очищені таким чином шахтні води мають підвищену мінералізацію і при скиданні у поверхневі водойми забруднюють їх. Запропоновано комплексну безстічну технологію глибокої переробки шахтних вод. Технологія полягає в їхній демінералізації і виділенні домішок як товарних продуктів для використання в будівельній промисловості, виробництві скла, комунальному господарстві та ін. За результатами розробки виконаний проект (стадія П) комплексу безстічної переробки води для шахти «Любельська», ведеться підготовка до випуску робочої документації.

Ключові слова: шахтні води; пом’якшення; електромембранна обробка; де мінералізація; зворотний осмос; випарювання з кристалізацією

Повний текст: завантажити PDF

Література

  1. Galetsky, L. S., Slyadnev, E. A., Yakovlev, V. A. (2006, September). Ecological and geological aspects of the formation of the quality of groundwater in the mining and industrial areas of Central Donbass. Aqua-Ukraine 2006. Issues of IV Intern. Water Forum, (pp. 96–100), Kiev (in Russian).
  2. Frog, B. N., Levchenko, A. P. (1996). Water Treatment: Manual for Universities. Moscow: Moscow State University Publishing House (in Russian).
  3. Starikov, E. N. (2007, May). Membrane technologies for wastewater treatment Water 2007. Issues of II Intern. Conf., (pp. 98–107), Moscow (in Russian).
  4. Zapolskyi, A. K., Mishkova-Klimenko, N. A., Astrelin, I. M., Brick, M. T., Hvozdyk, P. I., Kniazkova, T. V. (2000) Basics of physical/chemical technologies of waste water treatment: Manual. Kyiv: Libra (in Russian).

Литература

  1. Галецкий Л. С., Сляднев В. А., Яковлев Е. А. Эколого-геологические аспекты формирования качества подземных вод в горно-промышленных районах центрального Донбасса. Аква-Україна 2006: Матер. IV міжнар. водного форуму (К., 19-21 верес. 2006 р.). К., 2006. С. 96 – 100.
  2. Фрог Б. Н., Левченко А. П. Водоподготовка: учеб. пособ. для вузов. М.: Изд – во МГУ, 1996. 680 с.
  3. Стариков Е. Н. Мембранные методы очистки сточных вод. Водоподготовка 2007: Матер. ІІ междунар. конф. (М., 21 мая 2007 г.). М., 2007. С. 98 – 107.
  4. Запольський А. К., Мішкова-Кліменко Н. А., Астрелін І. М, Брик М. Т., Гвоздяк П. І., Князькова Т. В. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод: підручник. К.: Лібра, 2000. 552 с.

Надійшла до редакції: 2 лютого 2018 р.

Прийнята до друку