Ресурсозберігаючий комплекс демінералізації шахтної води

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2018.01.055
Журнал Проблеми машинобудування
Видавець Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України
ISSN 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)
Випуск Том 21, № 1, 2018 (березень)
Сторінки 55–58

 

Автори

А. О. Тарелін, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10), ORCID: 0000-0001-7160-5726
В. Г. Михайленко, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10)
О. В. Антонов, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10), e-mail: port342017@gmail.com
А. А. Тарелін, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10)

 

Анотація

Проаналізовано існуючі технології очищення шахтних вод. Показано, що здебільшого їх піддають лише освітленню і механічному очищенню. Очищені таким чином шахтні води мають підвищену мінералізацію і при скиданні у поверхневі водойми забруднюють їх. Запропоновано комплексну безстічну технологію глибокої переробки шахтних вод. Технологія полягає в їхній демінералізації і виділенні домішок як товарних продуктів для використання в будівельній промисловості, виробництві скла, комунальному господарстві та ін. За результатами розробки виконаний проект (стадія П) комплексу безстічної переробки води для шахти «Любельська», ведеться підготовка до випуску робочої документації.

 

Ключові слова: шахтні води; пом’якшення; електромембранна обробка; де мінералізація; зворотний осмос; випарювання з кристалізацією

 

Література

  1. Галецкий Л. С., Сляднев В. А., Яковлев Е. А. Эколого-геологические аспекты формирования качества подземных вод в горно-промышленных районах центрального Донбасса. Аква-Україна 2006: Матер. IV міжнар. водного форуму (К., 19-21 верес. 2006 р.). К., 2006. С. 96–100.
  2. Фрог Б. Н., Левченко А. П. Водоподготовка: учеб. пособ. для вузов. М.: Изд-во МГУ, 1996. 680 с.
  3. Стариков Е. Н. Мембранные методы очистки сточных вод. Водоподготовка 2007: Матер. ІІ междунар. конф. (М., 21 мая 2007 г.). М., 2007. С. 98–107.
  4. Запольський А. К., Мішкова-Кліменко Н. А., Астрелін І. М., Брик М. Т., Гвоздяк П. І., Князькова Т. В. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод: підручник. К.: Лібра, 2000. 552 с.

 

Надійшла до редакції  02 лютого 2018 р.