Застосування розрахункових модулів власної розробки при виборі підшипникових опор насосів, що проектуються

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2020.01.052
Журнал Проблеми машинобудування
Видавець Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України
ISSN 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)
Випуск Том 23, № 1, 2020 (березень)
Сторінки 52–58

 

Автори

А. А. Руденко, Акціонерне товариство «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» (АТ «ВНДІАЕН») (40003, Україна, м Суми, вул. 2-а Залізнична, 2), e-mail: rudenko@vniiaen.sumy.ua, ORCID: 0000-0001-7267-4555

В. І. Зайцев, Акціонерне товариство «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» (АТ «ВНДІАЕН») (40003, Україна, м Суми, вул. 2-а Залізнична, 2), e-mail: zaicev@cad.vniiaen.sumy.ua, ORCID: 0000-0003-1354-0703

Ю. В. Сіробаба, Акціонерне товариство «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» (АТ «ВНДІАЕН») (40003, Україна, м Суми, вул. 2-а Залізнична, 2), e-mail: sirobaba@vniiaen.sumy.ua, ORCID: 0000-0003-0018-0294

 

Анотація

Одними з основних вузлів, від яких багато в чому залежить надійність роботи відцентрових насосів, є підшипникові опори. На основі узагальнення теоретичних даних і практичних навичок при виборі підшипників фахівцями АТ «ВНДІАЕН» розроблені основні розрахункові модулі та програми, в яких закладений загальний підхід до вибору та аналізу працездатності підшипникових опор. Дані розрахункові модулі можуть працювати як окремі одиниці, так і входити в об’єднаний модуль, який дозволяє розраховувати тепловий баланс системи підшипникового вузла з урахуванням сукупного ряду факторів, таких, як умови змащування, способи охолодження, проведення обов’язкової перевірки рекомендованих конструктивних особливостей окремих елементів системи та основних критичних показників працездатності підшипника. Функціональні причинно-наслідкові зв’язки модуля можуть допомогти краще розібратися в проблемах, що виникають під час експлуатації підшипників. У статті розглянуті розрахункові модулі власної розробки з вибору підшипникових опор насосів АТ «ВНДІАЕН» і запропонована нова методика проектування підшипникових опор, яка ґрунтується на взаємопов’язаному застосуванні окремих модулів, що подані як об’єднаний модуль у вигляді системи автоматизованого проєктування (САПР). Гнучкість методики, що використовується, дозволяє доповнювати і удосконалювати розроблені розрахункові модулі, що входять до об’єднаного модуля у вигляді САПР, використовуючи результати науково-дослідних робіт, відгуки з місць експлуатації та постійний моніторинг різних інформаційних джерел.

 

Ключові слова: підшипники кочення, підшипники ковзання, розрахункові модулі, змащування, система охолодження, робочі характеристики, тепловий баланс системи.

 

Література

  1. Чернавский С. А., Рещиков В. Ф. Справочник металлиста: в 5 т. М.: Машиностроение, 1976. Т. 1. 768 с.
  2. Воскресенский В. А., Дьяков В. И. Расчет и проектирование опор скольжения (жидкостная смазка). М.: Машиностроение, 1980. 223 с.
  3. SKF general catalog. Rolling bearings. PUB BU/P1 17000/1 EN, 2018. 1152 p. https://www.skf.com/ua/uk/products/index.html.
  4. Анурьев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя: в 3 т. Т. 3. 9-е изд., перераб. и доп. / под. ред. И. Н. Жестковой. М.: Машиностроение, 2006. 928 с.
  5. Heinz P. Bloch. Centrifugal Pump Cooling and Lubricant Application. 22nd Intern. Pump User Symposium. 2005. 19 p.
  6. Михеев М. А., Михеева И. М. Основы теплопередачи. М.: Энергия, 1977. 344 c.
  7. Перель Л. Я. Подшипники качения: Расчет, проектирование и обслуживание опор: Справочник. М.: Машиностроение, 1983. 543 с.
  8. API STD 610:2010. Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries. 11th Ed, 2010. 218 p.
  9. Mohammed Ali., Sachin T. Gadakh, Somani S. K. A software tool to find operating temperature of hydrodynamic journal bearing considering effect of various bearing design parameters. J. Environment, Sci. аnd Techn. 2015. Vol. 1. Iss. 2. Р. 37–44.
  10. Naffin R. K., Chang L. An analytical model for the basic design calculations of journal bearings. J. Tribology. 2010. Vol. 132. Iss. 2. Р. 213–228. https://doi.org/10.1115/1.4000941.

 

Надійшла до редакції 02 жовтня 2019 р.