Приклади оформлення бібліографічних посилань

image_print

Arabnia, M. (2012). Aerodynamic Shape Optimization of Axial Turbines in Three Dimensional Flow. Diss. Concordia University Montréal, Québec, Canada, 128 p.

Timoshenko, S. & Woinowsky-Krieger, S. (1987). Theory of Plates and Shells. New York: McGraw-Hill Book Company, 580 p.

Schwab, C. (1999). P- and HP- Finite Element Methods. London: Clarendon, 386 p.

Krylov, V. I. (1967). Priblizhennoye vychisleniye integralov [Approximate computation of integrals]. Moscow: Nauka, 500 p. (in Russian).

Rvachev, V. L. (1982). Teoriya R-funktsiy i nekotoryye eye prilozheniya [Theory of R-functions and some of its applications.]. Kiyev: Naukova dumka, 552 p. (in Russian).

Biderman, V. L. (1997). Mekhanika tonkostennykh konstruktsiy [Mechanics of thin-walled structures]. Moscow: Mashinostroyeniye, 488 p. (in Russian).

Kozachenko, A. N. (1999). Ekspluatatsiya kompressornykh stantsiy magistralnykh gazoprovodov [Operation of compressor stations of main gas pipelines]. Moscow: Neft i gaz, 463 p. (in Russian).

Kempbel, D. M. (1977). Ochistka i pererabotka prirodnykh gazov [Gas conditioning and processing (Russ. ed.: S. F. Gudkova)]. Moscow: Nedra, 349 p. (in Russian).

Guz, A. N. & Zozulya, V. V. (1993). Khrupkoye razrusheniye materialov pri dinamicheskikh nagruzkakh [Brittle fracture of materials under dynamic loads]. Kiyev: Nauk. dumka, 236 p. (in Russian).

Matsevityy, Yu. M. (2003). Obratnyye zadachi teploprovodnosti: v 2 t. T. 2. Prilozheniya [Inverse problems of heat conduction: in 2 vols. Vol. 2. Appendices]: Prilozheniya. Kiyev: Naukova dumka, 392 p. ([in Russian).

Lampart, P., Rusanov, A., Yershov, S., Marcinkowski, S., & Gardzilewicz A. (2005). Validation of 3D RANS Solver With a State Equation of Thermally Perfect and Calorically Imperfect Gas on a Multi-Stage Low-Pressure Steam Turbine Flow. Transaction ASME. J. Fluids Eng., vol. 127, no. 1, pp. 83–93. https://doi.org/10.1115/1.1852491

Lampart, P., Gardzilewicz, A., Yershov, S., & Rusanov, A. (2001). Investigation of interaction of the Main flow with root and tip leakage flows in an axial turbine stage by means of a source/sink approach for a 3D Navier-Stokes Solver. J. Thermal Sci., Intern. J. Thermal and Fluid Sci., vol. 10, no. 3, pp. 198–204.

Rusanov, A. V., Lampart P., Pashchenko N. V., & Rusanov R. A. (2016). Modelling 3D steam turbine flow using thermodynamic properties of steam IAPWS-95. Polish Maritime Research, vol. 23, no. 1, pp. 61–67. https://doi.org/10.1515/pomr-2016-0009

Likhman, V. V., Kopysitskaya, L. N., & Muratov, V. M. (1995). Strength of welded storage tanks with shape defects during low-cycle loading. Strength of Materials, vol. 27, iss. 11–12, pp. 735–740.

Akiyama, T., Hara, T., & Shibuya, T. (2001). Torsion of an infinite cylinder with multiple parallel circular cracks. Theor. Appl. Mech., vol. 50, pp. 137–143.

Solovey, V., Zipunnikov, N., Shevchenko, A., Vorobjova, I., & Kotenko, A. (2018). Energy Effective Membrane-less Technology for High Pressure Hydrogen Electro-chemical Generation. FrenchUkrainian Journal of Chemistry, vol. 6, no. 1, pp. 151–156.

Solovey, V. V., Zipunnikov, N. N., & Shevchenko, A. A. (2015). Issledovaniye effektivnosti elektrodnykh materialov v elektroliznykh sistemakh s razdelnym tsiklom generatsii gazov [Investigation of the effectiveness of electrode materials in electrolysis systems with a separate gas generation cycle]. Problemy Mashinostroyeniya Journal of Mechanical Engineering, vol. 18, no. 1, pp. 72–76 (in Russian).

Boiko, A. V., Usatyi, O. P., & Barannik, V. S. (2017). Optymizatsiia turbinnykh reshitok z vykorystanniam heometrychnykh kryteriiv yakosti obvodiv profiliu i kanalu [Optimization of turbine lattices using geometric quality criteria for profiles and channel channels]. Visnyk NTU «KhPI». Ser.: Enerhetychni ta Teplotekhnichni Protsesy  i Ustatkuvannya Bulletin of the NTU ‘KhPI’. Series: Power and Heat Engineering Processes and Equipment, no. 9 (1231), pp. 6–16 (in Ukrainian).

Popov, V. H. (2011) Krutylni kolyvannia skinchennoho pruzhnoho tsylindra zi zovnishnoiu kiltsevoiu trishchynoiu [Torsional vibration of a finite elastic cylinder with an external ring-shaped crack] Fizyko-khim. mekhanika materialiv Physicochemical Mechanics of Materials, no. 6, pp. 30–38 (in Ukrainian).

Popov, P. V. (2015). Zadacha pro kruchennia skinchennoho tsylindra z kiltsevoiu trishchynoiu [The problem of the torsion of a finite cylinder with a ring-shaped crack]. Mashynoznavstvo – Mechanical Engineering, no. 9, pp. 15–18 (in Ukrainian).

Demydov, O. V. & Popov, V. H. (2017). Nestatsyonarnyi zakrut skinchennoho tsylindru[a] z kruhovoiu trishchynoiu [Nonstationary torsion of the finite cylinder with circular crack]. Visn. Zaporiz. nats. un-tu. Fizyko-mat. nauky Visnyk of Zaporizhzhya National University. Physical and Mathematical Sciences, no. 1, pp. 131–142 (in Ukrainian).

Zinkovskiy, A. P., Tokar I. G., Kruts, V. A., & Krugliy, Ya. D. (2012). Vliyaniye rasseyaniya energii v materiale na kolebaniya lopatok s neodnorodnostyami [Effect of energy dissipation in a material on oscillations of blades with inhomogeneities]. Aviats.-kosm. tekhnika i tekhnologiya − Aerospace Technic and Technology, no. 9 (96), pp. 132–137 (in Russian).

Yershov, S., Rusanov, A., Gardzilewicz, A., & Lampart, P. (1999). Calculations of 3D viscous compressible turbomachinery flows. Proc. 2nd Symp. on Comp. Technologies for Fluid/Thermal/Chemical Systems with Industrial Applications, ASME PVP Division Conf., 1–5 August 1999, Boston, USA, PVP, vol. 397 (2), pp. 143–154.

Tristano, J. R., Chen, Z., Hancq, D. A., & Kwok, W. (2003). Fully automatic adaptive mesh refinement integrated into the solution process. International Meshing Roundtable: Proc. the 12th Intern. Conf., Santa Fe, New Mexico, U.S.A., 14–17 September 2003. Sandia National Laboratories, pp. 307–314.

Vorobyeva, I. A., Shevchenko, A. A., & Zipunnikov, N. N. (2018). Eksergeticheskiy analiz elektrokhimicheskikh sistem generatsii vodoroda vysokogo davleniya [Exergy analysis of electrochemical systems for the generation of high-pressure hydrogen]. Information technologies: Science, Engineering, Technology, Safety and Health: Proceedings of the XXVI International Scientific-Practical Conference, Kharkiv, 16–18 May 2018, part 2, pp. 232 (in Russian).

Alifanov, L. A. (2001). Otsenka raspredeleniy, svyazannykh s lokalnymi defektami formy stalnykh rezervuarov: Tez. dokl. nauch.-metod. konf. Norilsk [Assessment of distributions related to local defects in the shape of steel tanks: Proceedings of scientific-methodical conference, Norilsk], pp. 256–258 (in Russian).

TU 1-5-130-78. Prutki katanyye i kovanyye iz titanovogo splava. Marka TS5. Vved. 10.05.78 [TS 1-5-130-78. Rods rolled and forged from titanium alloy. TS5 alloy. Enacted October 5, 1978], 17 p. (in Russian).

Ivanovskiy, A. I. (1990). Povysheniye effektivnosti szhatiya vodoroda v metallogidridnom termosorbtsionnom kompressore: dis. … kand. tekhn. nauk / In-t problem mashinostroyeniya im. A. N. Podgornogo NAN Ukrainy [Increasing the efficiency of hydrogen compression in a metal hydride thermo sorption compressor (Thesis for the candidate of science degree in engineering)] Kharkov: A. N. Podgorny Institute of Mechanical Engineering Problems of NASU (in Russian).