Видавнича етика

image_print

Етика авторів

Автори несуть повну відповідальність за новизну та достовірність результатів наукового дослідження. Завідомо неправдиві або сфальсифіковані матеріали неприйнятні.

Забороняється надавати в журнал рукопис, що був відправлений в інше видання і знаходиться там на розгляді, а також матеріали, які вже були опубліковані. У виняткових випадках автори можуть звернутися до редакції з аргументованим поясненням причин повторної публікації.

Автори гарантують, що результати дослідження, викладені в рукопису, є повністю оригінальними. Запозичені наукові результати повинні бути оформлені з обов’язковим посиланням на першоджерела із зазначенням авторів. Надмірні запозичення неприйнятні. Необхідно дотримуватися чинних норм законодавства стосовно охорони авторських прав. Не допускається плагіат у будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування чи привласнення прав на результати чужих досліджень. В статті повинні бути подані посилання на роботи, що мали істотне значення під час проведення дослідження.

Співавторами статті мають бути вказані всі особи, які зробили суттєвий внесок у проведення дослідження (в тому числі формулювання ідеї та розробка методів дослідження, отримання та аналіз результатів). Якщо внесок інших осіб у дослідження є незначним, відповідну інформацію необхідно зазначати після основного тексту статті у розділі «Подяки». Слід визнавати внесок усіх осіб і організацій, що так чи інакше вплинули на хід дослідження.

Необхідно вказувати усі джерела фінансування дослідження. Автори мають чітко заявити про фінансові або інші форми потенційних конфліктів інтересів, що можуть вплинути на результати дослідження чи їх інтерпретацію.

Автор, який відповідає за листування з редакцією, несе повну відповідальність за ознайомлення усіх співавторів з перебігом процесу рецензування, доопрацювання та редагування статті. Він схвалює остаточну версію статті до публікації від імені усіх співавторів.

Етика рецензента

Рецензент має максимально об’єктивно оцінити наукову новизну та достовірність матеріалу, що викладається в рукопису, а також врахувати, чи відповідає робота науковим і літературним стандартам. Рецензію слід подати своєчасно. Висновки рецензії повинні бути чітко і зрозуміло обґрунтовані.

Рецензент має поважати інтелектуальну незалежність авторів.

Під час рецензування рукопису рецензенту слід дотримуватися принципу конфіденційності. Забороняється показувати рукопис іншим особам або обговорювати його з колегами за винятком особливих випадків, коли рецензент потребує чиєїсь спеціальної консультації.

Рецензент не має права використовувати інформацію, отриману під час розгляду статті, для особистих цілей, зокрема отримання будь-якої особистої вигоди. У разі наявності конфлікту інтересів (співробітництво або конкуренція з будь-яким автором статті чи установою, в якій виконувалася робота, тощо) рецензенту слід відмовитися від рецензування.

Етика редакції

Редакція несе відповідальність за рішення про публікацію статті.

Приймаючи рішення про публікацію рукопису, редактор журналу керується власним судженням про наукову значущість роботи та відгуками рецензентів.

Виходячи з принципів конфіденційності, матеріали, що знаходяться на розгляді в редакції, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам (за винятком рецензентів і видавця) без письмової згоди автора. Те ж саме стосується і відхилених статей.

Редакція журналу докладає усіх можливих зусиль для уникнення порушення авторських прав, плагіату або інших неправомірних дій авторів. Недопустимо публікувати роботу, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом.

У випадку наявності конфлікту інтересів редакція повинна повідомити про це автора.