Том 21, № 1, березень 2018

image_print

Проблеми машинобудування 

ISSN: 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)

Том 21, № 1, березень 2018

DOI: https://doi.org/10.15407/pmach2018.01

 

ЗМІСТ

 

Рубрика: Енергетичне машинобудування
Конденсатор нового покоління «блочно-модульної» конструкції для турбоустановки К-1000-60/1500-2 Запорізької атомної електростанції
О. М. Усс, С. Т. Пацюк, О. В. Панченко, О. В. Шавлаков, Д. Х. Харлампіді
4–10
Рубрика: Аерогідродинаміка та тепломасообмін
Чисельний метод підвищеного порядку точності для задач аеропружності
Ю. А. Биков
11–18
Аэропружна поведінка лопаткового вінця турбіни в тривимірному потоці в’язкого газу
В. І. Гнесін, Л. В. Колодяжна, Р. Жандковски
19–30
Рубрика: Динаміка та міцність машин
Чисельний аналіз напружено-деформованого стану вертикальних циліндричних масляних резервуарів з вм’ятинами
С. М. Буганова, К. В. Аврамов
31–34
Використання комп’ютерних технологій при модернізації кришок гідротурбін типу ПЛ 20-В-500
О. О. Стрельнікова, Т. Ф. Медведовська, К. Л. Медведєва, О. В. Линник, О. М. Зеленська
35–44
Рубрика: Теплопередача в машинобудівних конструкціях
Вплив розташування опалювального приладу на розподіл температури повітря в приміщенні
О. С. Цаканян, С. В. Кошель
45–48
Рубрика: Нетрадиційні енерготехнології
Металогідридна технологія активації водню
В. В. Соловей, А. М. Авраменко, А. М. Лєвтєров, К. Р. Умеренкова
49–54
Рубрика: Екологічні аспекти експлуатації енергетичного обладнання
Ресурсозберігаючий комплекс демінералізації шахтної води
А. О. Тарелін, В. Г. Михайленко, О. В. Антонов, А. А. Тарелін
55–58