Головна

image_print

Міжнародний науково-технічний журнал Journal of Mechanical Engineering («Проблеми машинобудування») є науковим фаховим виданням України у галузі технічних наук

Засновник:

Національна академія наук України

Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 2664 від 15.05.1997 р.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія Б (технічні науки) за спеціальностями: 113 – Прикладна математика; 132 – Матеріалознавство; 134 – Авіаційна та ракетно-космічна техніка; 142 – Енергетичне машинобудування; 143 – Атомна енергетика; 144 – Теплоенергетика; 192 – Будівництво та цивільна інженерія

Періодичність: 4 номери на рік

Мова видання: англійська, українська, російська

Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Індекс в каталозі періодичних видань України: 08388

ISSN: 2709-2984 (Print), 2709-2992 (Online)

Продовження (до 2019 року): 0131-2928 (Print), 2411-0779 (Online)

DOI:  https://doi.org/10.15407/pmach