Головна

image_print

Міжнародний науково-технічний журнал Journal of Mechanical Engineering («Проблеми машинобудування») є науковим фаховим виданням України у галузі технічних наук.

Засновник:

Національна академія наук України

Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 2664 від 15.05.1997 р.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України наказом  МОН України № 326 від 04.04.2018 р. (технічні науки).

Періодичність: 4 номери на рік.

Мова видання: англійська, українська, російська

Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна.

Індекс в каталозі періодичних видань України: 08388

ISSN: 0131-2928 (Print), 2411-0779 (Online)

DOI:  https://doi.org/10.15407/pmach