Том 21, № 3, Вересень 2018

image_print

Проблеми машинобудування

Том 21, № 3, Вересень 2018

ISSN: 0131-2928 (Print), 2411-0779 (Online)

 

ЗМІСТ

 

Рубрика: Аерогідродинаміка та тепломасообмін
Проблеми створення науково-методологічних основ теплової безпеки сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива в Україні
С. В. Альохіна
PDF

4–12

Рубрика: Динаміка та міцність машин
 
Прогнозування ерозійно-корозійного зносу елементів трубопроводів атомних електростанцій методом нейромережевого моделювання
І. В. Біблік, К. В. Аврамов, Р. А. Русанов
PDF

13–19

Динамічні процеси при ударній взаємодії елементів системи відділення обтічника ракети через пластичний демпфер
Б. П. Зайцев, О. В. Асайонок, Т. В. Протасова, Д. В. Клименко, Д. В. Акімов, В. М. Сіренко 
PDF

19–30

Вплив теплових і механічних факторів на напружений стан великих вузлів гідрогенераторів-двигунів
О. В. Третьяк, О. Ю. Шуть, П. Г. Гакал
PDF

31–38

Розрахункове прогнозування термоміцності та ресурсу елементів парових турбін
М. Г. Шульженко, П. П. Гонтаровський, Н. Г. Гармаш, І. І. Мележик
PDF

38–46

Модуль зсуву волокнистого композиту з транстропною в’язкопружною матрицею та транстропним пружним волокном
С. М. Гребенюк, М. І. Клименко
PDF

47–53

Використання уточнених скінченноелементних моделей для розв’язання задачі термопружності роторів турбомашин
О. С. Каіров, С. О. Моргун
PDF

53–58

Поетапна оптимізація згинних елементів двотаврового перерізу при нечіткому підході до врахування корозії та захисних властивостей антикорозійного покриття
М. М. Фрідман
PDF

58–64

Рубрика: Прикладна математика
Моделювання часткового закриття системи щілин у перфорованому ізотропному середовищі, що підкріплене стрингерами
М. В. Мір-Салім-заде
PDF

65–74

Рубрика: Нетрадиційні енерготехнології
 
Чисельне моделювання теплонапруженого й деформованого стану теплопровідної матриці металогідридного акумулятора
А. М. Авраменко, А. М. Лєвтєров, Н. Ю. Гладкова
PDF

75–80