Процедура рецензування

image_print

Усі статті рецензуються.

Рукописи, що надійшли в редакцію, після попереднього розгляду з метою оцінки їх відповідності тематиці і вимогам журналу проходять одностороннє “сліпе” рецензування експертами, які працюють у відповідній галузі.

На основі отриманих рецензій головний редактор вирішує, чи прийняти рукопис до друку без переробки, або авторам надається можливість переробити рукопис з урахуванням зауважень рецензентів і подати його знову, або ж рукопис відхиляється. Прийняте рішення доводиться до відома автора, якого вказано як контактну особу.

Процес рецензування:

Первинний рукопис реєструється в момент отримання його редакцією по електронній пошті (дата реєстрації).

Головний редактор журналу або його заступник приймає рішення про вибір рецензентів згідно з тематикою рукопису.

Матеріали рукопису передаються на рецензування призначеним рецензентам. Результат розгляду рукопису оформлюється у вигляді рецензій.

Головний редактор приймає рішення щодо публікації статті, яке доводиться до відома авторів.

У разі позитивного рішення рукопис передається в редакцію для його підготовки до опублікування.

У разі необхідності переробки рукопису автору відправляються рецензії разом з усіма зауваженнями та побажаннями рецензентів без наведення їхніх прізвищ і контактів.

У разі відхилення рукопису автору надсилається мотивоване повідомлення із забезпеченням анонімності рецензентів.

У разі незгоди з рецензією автор може надіслати до редакції мотивовану відповідь.

Після внесення авторами в електронний варіант рукопису виправлень, в яких враховано зауваження рецензентів і редактора, електронний варіант рукопису повторно передається в редакцію.

Перероблений варіант рукопису відправляється на повторне рецензування.