TO THE SOLUTION OF NON-STATIONARY NON-LINEAR BOUNDARY-VALUE INVERSE HEAT CONDUCTION PROBLEMS

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2017.04.015
Journal Journal of Mechanical Engineering – Problemy Mashynobuduvannia
Publisher A. Podgorny Institute for Mechanical Engineering Problems
National Academy of Science of Ukraine
ISSN 0131-2928 (Print), 2411-0779 (Online)
Issue Vol. 20, no. 4, 2017 (December)
Pages 15-23
Cited by J. of Mech. Eng., 2017, vol. 20, no. 4, pp. 15-23

 

Authors

Yu. M. Matsevityy, A. Podgorny Institute of Mechanical Engineering Problems of NASU (2/10, Pozharsky St., Kharkiv, 61046, Ukraine), e-mail:  matsevit@ipmach.kharkov.ua

A. O. Kostikov, A. Podgorny Institute of Mechanical Engineering Problems of NASU (2/10, Pozharsky St., Kharkiv, 61046, Ukraine), ORCID: 0000-0001-6076-1942

N. A. Safonov, A. Podgorny Institute of Mechanical Engineering Problems of NASU (2/10, Pozharsky St., Kharkiv, 61046, Ukraine)

V. V. Ganchin, A. Podgorny Institute of Mechanical Engineering Problems of NASU (2/10, Pozharsky St., Kharkiv, 61046, Ukraine)

 

Abstract

In order to solve the non-linear boundary inverse heat conduction problem, A.N. Tikhonov’s regularization method is used, using an effective algorithm for finding a regularization parameter. The desired heat flux at the boundary is approximated by the time coordinate by Schönberg splines. The method of influence functions is used, for which the non-linear problem is reduced to a sequence of linear inverse problems.

 

Keywords: inverse boundary value heat conduction problem, heat flux, A. N. Tikhonov’s regularization method, functional, stabilizer, regularization parameter, identification, approximation, Schoenberg splines

 

References

 1. Beck, J., Blakuell, B., & Sent-Kler (ml.), Ch. (1989). Nekotorye obratnye zadachi teploprovodnosti. Moscow: Mir, 312 p.
 2. Matsevitiy, Yu. M. (2002–2003). Оbratnye zadachi teploprovodnosti: Vol. 1. Metodologiya. Vol. 2. Prilozheniya. Kiyev: Nauk. dumka.
 3. Kozdoba, L. A. & Krukovskiy, P. G. (1982). Metody resheniya obratnykh zadach teploperenosa. Kiyev: Nauk. dumka, 360 p.
 4. Alifanov, O. M., Artuchin, E. A., & Rumyantsev, S. V. (1988). Ekstremalnye metody resheniya nekorrektnykh zadach. Moscow: Nauka, 288 p.
 5. Tikhonov, A. N. & Arsenin, V. Ja. (1979). Metody resheniya nekorrektnyh zadach. Moscow: Nauka, 288 p.
 6. Matsevitiy, Yu. M. & Slesarenko, A. P. (2014). Nekorrektnye mnogoparametricheskie zadachi teploprovodnosti i regionalno-strukturnaya regulyarizatsiya ikh resheniy. Kiyev: Nauk. dumka, 292 p.
 7. Shlykov, Yu .P., Ganin, E. A., & Tsаrevskiy, S. N. (1977). Kontaktnoe termicheskoe soprotivlenie. Moscow: Energia, 328 p.
 8. Krukovskiy, P. G. Оbratnye zadachi teploperenosa (оbschii inzhenernyi podkhod). Kiyev, In-t tehn. teplofiziki NAN Ukrainy, 224 p.
 9. Jakovleva, R. A., Fomin, S. L., Safonov, N. A., & Bezuglyi, A. M. (2008). Novye оgnezaschitnye pokrytiya pо metallu i identifikatsiya ikh teplofizicheskikh svoystv. Nauk. visnyk budivnytstva, iss. 48, pp. 250-268.
 10. Matsevitiy, Yu. M., Slesarenko, A. P., & Ganchin, V. V. (1999). Regionalno-analiticheskoe modelirovanie i identifikatsiya teplovykh potokov s ispol‘zovaniem metoda regulyarizatsii A. N. Tikhonova. Journal of Mechanical Engineering, vol. 2, no. 1–2. pp. 34–42.
 11. Matsevityy, Yu. M., Safonov, N. A., & Ganchin, V. V. (2016). To the solution of nonlinear inverse boundary value heat conduction problems. Journal of Mechanical Engineering, vol. 19, no. 1. pp. 28–36. https://doi.org/10.15407/pmach2016.01.028
 12. Graham, N. Y. (1983). Smoothing with Periodic Cubic Splines. Bell System Tech. J., vol. 62, pp. 101–110. https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1983.tb04381.x
 13. Reinsch, C. H. J. (1967). Smoothing by Spline Function. Numerische Mathematik, vol. 10, iss. 3, pp. 177–183. https://doi.org/10.1007/BF02162161
 14. Kartashov, E. M. & Lubov, B. Ya. (1974). Analiticheskie metody resheniya krayevykh zadach uravneniya teploprovodnosti v oblasti s dvizhuschimisya granizami: Obzor. Izv. АN SSSR. Energetika i transport – Proceedings of the Russian Academy of Sciences. Power Engineering, no. 6, pp. 83–111.
 15. Kartashov, E. M. (2001). Analiticheskie metody v teorii teploprovodnosti tverdykh tel. Moscow: Vysshaya shkola, 553 p.
 16. Tikhonov, A. N. & Samarskii, A. A. (1999). Uravneniya matematicheskoi fiziki. Ucheb. posobie. Moscow: Izd-vo MGU, 799 p.

 

Received 18 October 2017

Published 30 December 2017