Том 21, № 3, Вересень 2018

image_print

Проблеми машинобудування (!!! Ссылка на главную страницу сайта!!!)

Том 21, № 3, Вересень 2018

ISSN: 0131-2928 (Print), 2411-0779 (Online)

 

ЗМІСТ

 

Рубрика: Аерогідродинаміка та тепломасообмін
Проблеми створення науково-методологічних основ теплової безпеки сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива в Україні (!!! Ccылка на страницу Paper 1.doc!!!)
С. В. Альохіна
PDF

4–12

Рубрика: Динаміка та міцність машин
 
Прогнозування ерозійно-корозійного зносу елементів трубопроводів атомних електростанцій методом нейромережевого моделювання (!!! Ccылка на страницу Paper 2.doc!!!)
І. В. Біблік, К. В. Аврамов, Р. А. Русанов
PDF

13–19

Динамічні процеси при ударній взаємодії елементів системи відділення обтічника ракети через пластичний демпфер (!!! Ccылка на страницу Paper 3.doc!!!)
Б. П. Зайцев, О. В. Асайонок, Т. В. Протасова, Д. В. Клименко, Д. В. Акімов, В. М. Сіренко 
PDF

19–30

Вплив теплових і механічних факторів на напружений стан великих вузлів гідрогенераторів-двигунів (!!! Ccылка на страницу Paper 4.doc!!!)
О. В. Третьяк, О. Ю. Шуть, П. Г. Гакал
PDF

31–38

Розрахункове прогнозування термоміцності та ресурсу елементів парових турбін (!!! Ccылка на страницу Paper 5.doc!!!)
М. Г. Шульженко, П. П. Гонтаровський, Н. Г. Гармаш, І. І. Мележик
PDF

38–46

Модуль зсуву волокнистого композиту з транстропною в’язкопружною матрицею та транстропним пружним волокном (!!! Ccылка на страницу Paper 6.doc!!!)
С. М. Гребенюк, М. І. Клименко
PDF

47–53

Використання уточнених скінченноелементних моделей для розв’язання задачі термопружності роторів турбомашин (!!! Ccылка на страницу Paper 7.doc!!!)
О. С. Каіров, С. О. Моргун
PDF

53–58

Поетапна оптимізація згинних елементів двотаврового перерізу при нечіткому підході до врахування корозії та захисних властивостей антикорозійного покриття (!!! Ccылка на страницу Paper 8.doc!!!)
М. М. Фрідман
PDF

58–64

Рубрика: Прикладна математика
Моделювання часткового закриття системи щілин у перфорованому ізотропному середовищі, що підкріплене стрингерами (!!! Ccылка на страницу Paper 9.doc!!!)
М. В. Мір-Салім-заде
PDF

65–74

Рубрика: Нетрадиційні енерготехнології
 
Чисельне моделювання теплонапруженого й деформованого стану теплопровідної матриці металогідридного акумулятора (!!! Ccылка на страницу Paper 9.doc!!!)
А. М. Авраменко, А. М. Лєвтєров, Н. Ю. Гладкова
PDF

75–80