Уніфікована структура прецизійних швидкодіючих систем енерго- й ресурсозберігаючого автоматичного управління та регулювання

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2016.02.058
Журнал Проблеми машинобудування
Видавець Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України
ISSN 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)
Випуск Том 19, № 2, 2016 (червень)
Сторінки 58–67

 

Автори

Г. І. Канюк, Українська інженерно-педагогічна академія (61003, Україна, м. Харків, вул. Університетська, 16),
e-mail: GraphMogu@yandex.ru

І. А. Бабенко, Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго» (63460, Україна, Харківська обл., Зміївський р-н, смт. Слобожанське, Балаклійське шосе, 2), , e-mail: director@zmtes.kh.energy.gov.ua

А. Ю. Мезеря, Українська інженерно-педагогічна академія (61003, Україна, м. Харків, вул. Університетська, 16),
e-mail: GraphMogu@yandex.ru

М. Л. Козлова, Українська інженерно-педагогічна академія (61003, Україна, м. Харків, вул. Університетська, 16),
e-mail: GraphMogu@yandex.ru

І. В. Сук, Українська інженерно-педагогічна академія (61003, Україна, м. Харків, вул. Університетська, 16),
e-mail: GraphMogu@yandex.ru

О. В. Сердюк, Українська інженерно-педагогічна академія (61003, Україна, м. Харків, вул. Університетська, 16),
e-mail: GraphMogu@yandex.ru

 

Анотація

Розглянуті проблеми створення енергозберігаючих технологій. Дано визначення електрогідравлічної спостережної системи (ЕГСС) і складових її елементів. На підставі аналізу існуючих схемних розв’язків розроблений алгоритм роботи ЕГСС Проведений цикл науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з метою розв’язання проблем створення високодинамічних і надійних неповноповоротних гідродвигунів. Наведений алгоритм побудови математичних моделей для енергозберігаючого керування технологічними об’єктами.

 

Ключові слова: термовауукумна установка, буре вугілля, нанодисперсний порошок, якість, екологія

 

Література

 1. Мехатроника / [Т. Исии, И. Симояпа, Х. Иноуэ и др.]; пер. с япон. – М.: Мир, 1988. – 318 с.
 2. Канюк, Г. И. Перспективы использования электронно-гидравлических устройств в современных энерго- и ресурсосберегающих энергетических системах / Г. И. Канюк // Вестн. Харьков. политехн. ун-т. – Харьков, 1999. – № 44. – С. 39–40.
 3. Топчеев, Ю. И. Атлас для проектирования систем автоматического регулирования / Ю. И. Топчеев. – М.: Машиностроение, 1989. – 752 с.
 4. К выбору типа исполнительного механизма для мехатронных систем / Г. И. Канюк, А. Н. Шуванов, Е. Н. Близниченко, М. В. Логвинов // Вестн. нац. техн. ун-та «ХПИ». – Харьков, 2002. – Т. 2, № 7. – С. 120–125.
 5. Иващенко, Н. Н. Автоматическое регулирование. Теория и элементы систем / Н. Н. Иващенко. – М.: Машиностроение, 1978. – С. 98, 736.
 6. Федорец, В. А. Анализ динамических свойств гидропривода, управляемого гидравлическим струйным усилителем высокого давления / В. А. Федорец, В. Б. Струтинский // Гидропривод и гидропневмоавтоматика. – Киев, Технiка, 1981. – Вып. 17. – С. 44–48.
 7. Комиссаренко, Ю. Я. Упругие характеристики вибровозбудителя с газогидравлическими аккумуляторами / Ю. Я. Комиссаренко // Там же. – 1988. – Вып. 27/К. – С. 25–29.
 8. Гидроимпульсный привод / [Р. Д. Искович-Лотоцкий, И. Б. Матвеев и др.] // Там же. – 1982. – Вып. 18. – С. 56–60.
 9. Гидро- и пневмопривод и его элементы. Рынок продукции / [Коллектив составителей]. – М.: Машиностроение, 1992. – 232 с. (Каталог).
 10. Чупраков, Ю. И. Гидропривод и средства гидропневмоавтоматики / Ю. И. Чупраков. – М.: Машиностроение, 1979. – 232 с.
 11. Машиностроительный гидропривод / [Л. А. Кондаков, Г. А. Никитин, В. Н. Прокофьев и др. ]. – М.: Машиностроение, 1978. – 495 с.
 12. Канюк, Г. И. Модульный стенд для испытаний элементов трансмиссий автомобиля / Г. И. Канюк, А. Н. Шуванов, А. Г. Топчий, Е. Н. Близниченко [и др.] // Вестн. Харьков. политехн. ун-та. – Харьков, 1999. –№ 45. – С. 52-54.
 13. Канюк, Г. И. Создание электронно-гидравлических следящих систем имитационного динамического стенда / Г. И. Канюк // Вестн. Харьк. политехн. ун-та. – Харьков, 1999. – № 46. – С. 42–46.
 14. Рогачов, А. I. Енергозберігаюче управління нестаціонарними режимами технологічних процесів: Автореф. дис … д-ра техн. наук / А. I. Рогачов. – Харків, 2008. – 36 с.
 15. Дуель ,М. О. Автоматизовані системи управління технологічними процесами енергоблоків теплових електростанщй (розробка, дослідження, впровадження): Автореф. дис. … д-ра техн. наук / М. О. Дуель. – Харків, 1998. – 36 с.
 16. Горелик,О. Х. Удосконалення системи автоматизованого управління енергоблоків атомних i теплових електростанцій для підвищення ix експлуатащйної надійності: Автореф. дис. … д-ра техн. наук / О. X. Горелик. –Харків, 2007. – 36 с.
 17. Рюмшин, М. О. Синтез, розробка та впровадження автоматизованих систем управління технологічними процесами металургійного та прокатного виробництва: Автореф. дис. … д-ра техн. наук / М. О. Рюмшин. –Харків, 2007. – 36 с.
 18. Северин, В. П. Моделі i методи оптимізації показників якості систем автоматичного управління енергоблоку атомної електростанції : Автореф. дис … д-ра техн. наук В. П. Северин. – Харків, 2007. – 35 с.
 19. Канюк, Г.І. Моделі i методи структурного i параметричного синтезу прецизійних електрогідравлічних слідкуючих систем автоматизованих випробувальних стендів: Автореф. дис. … д-ра техн. наук / Г. I. Канюк. –Харків, 2009. – 35 с.

 

Надійшла до редакції 10 квітня 2016 р.