Том 21, № 3, Вересень 2018

image_print

Проблеми машинобудування

ISSN: 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)

Том 21, № 3, вересень 2018

DOI: https://doi.org/10.15407/pmach2018.03

 

ЗМІСТ

Рубрика: Аерогідродинаміка та тепломасообмін
Проблеми створення науково-методологічних основ теплової безпеки сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива в Україні
С. В. Альохіна
PDF

4–12

Рубрика: Динаміка та міцність машин
 
Прогнозування ерозійно-корозійного зносу елементів трубопроводів атомних електростанцій методом нейромережевого моделювання
І. В. Біблік, К. В. Аврамов, Р. А. Русанов
13–19
Динамічні процеси при ударній взаємодії елементів системи відділення обтічника ракети через пластичний демпфер
Б. П. Зайцев, О. В. Асайонок, Т. В. Протасова, Д. В. Клименко, Д. В. Акімов, В. М. Сіренко 
19–30
Вплив теплових і механічних факторів на напружений стан великих вузлів гідрогенераторів-двигунів
О. В. Третьяк, О. Ю. Шуть, П. Г. Гакал
31–38
Розрахункове прогнозування термоміцності та ресурсу елементів парових турбін
М. Г. Шульженко, П. П. Гонтаровський, Н. Г. Гармаш, І. І. Мележик
38–46
Модуль зсуву волокнистого композиту з транстропною в’язкопружною матрицею та транстропним пружним волокном
С. М. Гребенюк, М. І. Клименко
47–53
Використання уточнених скінченноелементних моделей для розв’язання задачі термопружності роторів турбомашин
О. С. Каіров, С. О. Моргун
53–58
Поетапна оптимізація згинних елементів двотаврового перерізу при нечіткому підході до врахування корозії та захисних властивостей антикорозійного покриття
М. М. Фрідман
58–64
Рубрика: Прикладна математика
Моделювання часткового закриття системи щілин у перфорованому ізотропному середовищі, що підкріплене стрингерами
М. В. Мір-Салім-заде
65–74
Рубрика: Нетрадиційні енерготехнології
 
Чисельне моделювання теплонапруженого й деформованого стану теплопровідної матриці металогідридного акумулятора
А. М. Авраменко, А. М. Лєвтєров, Н. Ю. Гладкова
75–80