Про енергію магнітостатичного поля

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2016.02.037
Журнал Проблеми машинобудування
Видавець Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України
ISSN 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)
Випуск Том 19, № 2, 2016 (червень)
Сторінки 37–43

 

Автори

В. Є. Буданов, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10), e-mail: shuben@ipmach.kharkov.ua

О. В. Буданов, Радіоастрономічний інститут НАН України (61002, Україна, м. Харків, вул. Мистецтв, 4),
e-mail: o.budanov@gmail.com

М. М. Суслов, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10), e-mail: shuben@ipmach.kharkov.ua

 

Анотація

З використанням принципу віртуальної роботи розглянуто силову дію статичного електричного та магнітних полів, локалізованих в еліпсоїдальному шарі, що рівномірно рухається, на точковий заряд, що рухається з ним синхронно. Доведено, що для уникнення порушення принципу збереження енергії статичне магнітне поле повинно мати від’ємну енергію.

 

Ключові слова: енергія магнітостатичного шару, принцип віртуальної роботи, еліпсоїдальний шар

 

Література

  1. Фейнман, Р. Фейнмановские лекции по физике: В 10-ти т. / Р. Лейтон, М. Сэндс – М.: Мир, 1965. – Т. 6. – 343 с.
  2. Буданов, В. Е. Об одной эквивалентной формулировке оснований электродинамики Фарадея–Максвелла / В. Е. Буданов – Харьков, 1992. – 47 с. – (Препринт / НАН Украины. Ин-т проблем машиностроения, № 362).
  3. Буданов, В. Е. Особые свойства электрических силовых линий точечного заряда / В. Е. Буданов // Радиофизика и электроника. – 2000. – № 2. – С. 144–157.
  4. Буданов, В. Е. Принцип виртуальной работы в теории эффекта Аронова–Бома / В. Е. Буданов, О. В. Буданов – Харьков, 2011. – 24 с. – (Препринт / НАН Украины. Ин-т проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного).

 

Надійшла до редакції 02 квітня 2016 р.