Розрахункові та експериментальні дослідження проточних частин ПЛ20 для модернізації гідротурбін Кременчуцької гідроелектростанції

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2016.03.012
Журнал Проблеми машинобудування
Видавець Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України
ISSN 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)
Випуск Том 19, № 3, 2016 (вересень)
Сторінки 12-19

 

Автори

О. В. Линник, Публічне акціонерне товариство “Турбоатом” (61037, Україна, м. Харків, пр. Московський, 199), e-mail: lynnyk@turboatom.com.ua

С. О. Рябова, Публічне акціонерне товариство “Турбоатом” (61037, Україна, м. Харків, пр. Московський, 199)

В. Д. Варенко, Публічне акціонерне товариство “Турбоатом” (61037, Україна, м. Харків, пр. Московський, 199)

А. В. Рябов, Публічне акціонерне товариство “Турбоатом” (61037, Україна, м. Харків, пр. Московський, 199)

О. М. Хорєв, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10), e-mail: khorev@ipmach.kharkov.ua

 

Анотація

Наведено результати комплексних розрахунково-теоретичних і експериментальних досліджень проточних частин модельних гідротурбін ПЛ20 для модернізації Кременчуцької гідроелектростанції. Експериментальні дослідження проведені на універсальному енергокавітаційному стенді ПАТ «Турбоатом». Наведено експериментальні залежності відносного коефіцієнта корисної дії моделі від приведеної витрати, а також порівняння енергетичних і кавітаційних показників випробуваних проточних частин з удосконаленими лопатями робочих коліс і лопатками направляючого апарата для оптимальних режимів роботи гідротурбіни.

 

Ключові слова: поворотно-лопатева гідротурбіна, проточна частина, універсальний енергокавітаційний стенд, модельні випробування, робоче колесо

 

Література

  1. Субботин, В. Г. Оборудование ОАО «Турбоатом» для гидроэлектростанций Украины: модернизация, реабилитация и перспективы создания новых типов / В. Г. Субботин, Е. В. Левченко, В. Н. Ефименко // Гидроэнергетика Украины. – 2009. – № 2. – С. 33–43.
  2. Линник, А. В. Современный уровень и основные направления развития гидротурбостроения в Украине / А. В. Линник, В. Д. Хаитов // Пробл. машиностроения. – 2010. – Т. 13, № 1. – С. 11–18.
  3. Поташник, С. И. Стратегия развития гидроэнергетики Украины на период до 2030 г. Концептуальные положения // Энерг. политика Украины. – 2005. – № 7–8. – С. 62–64.
  4. Этинберг, И. Э. Гидродинамика гидравлических турбин / И. Э. Этинберг, Б. С. Раухман. – Л.: Машиностроение, 1978. – 280 с.
  5. Этинберг, И. Э. Теория и расчет проточной части поворотно-лопастных гидротурбин / И. Э. Этинберг. – Л.: Машиностроение, 1965. – 350 с.
  6. Раухман, Б. С. Расчет обтекания пространственных решеток профилей гидротурбин с программированием на ЭЦВМ. РТМ 24.023.07. – Л. –1972. – 33 с.
  7. Гладышев, С. В. Разработка проточных частей поворотно-лопастных гидротурбин в ОАО «Турбоатом»/ C. В. Гладышев // Пробл. машиностроения. –2003. – Т. 6, № 2. – С. 74–84.
  8. Линник, А. В. Экспериментальный стенд ПАО «Турбоатом» для физического моделирования гидродинамических процессов в проточных частях моделей поворотно-лопастных гидротурбин/ А. В. Линник, А. В. Рябов // Пробл. машиностроения. – 2014. – Т. 14, № 3. – С. 11–18.
  9. МЭК 60193. Модельные приёмо-сдаточные испытания гидравлических турбин, насосов, гидроаккумулирующих станций и насос-турбин. – 1999. – 569 с.

 

Надійшла до редакції 06 вересня 2016 р.