Метод проектування проточних частин високонапірних шахтних вентиляторів і тягодуттьових машин

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2016.03.020
Журнал Проблеми машинобудування
Видавець Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України
ISSN 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)
Випуск Том 19, № 3, 2016 (вересень)
Сторінки 20-26

 

Автори

М. І. Гриценко, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10), e-mail: katulska@ipmach.kharkov.ua

В. М. Голощапов, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10), e-mail: katulska@ipmach.kharkov.ua

 

Анотація

Наведено комплексний метод проектування високонапірних вентиляторів головного провітрювання та тягодуттьових машин. Для цього на першому етапі використовуються математичні моделі, що дозволяють визначити основні геометричні характеристики проточної частини вентилятора і його інтегральні характеристики. На другому етапі виконується вдосконалення просторової форми проточних частин вентиляторів. Підхід реалізований у вигляді автоматизованого комплексу з можливістю наступної передачі даних в сторонні CAD/CAM/CAE системи. З використанням запропонованого підходу створено високонапірнbq вентилятор ВО–32ДН, який за основними характеристиками значно перевершує вентилятори даного класу.

 

Ключові слова: осьовий вентилятор, проточна частина, конструкція лопаткових систем, автоматизований комплекс, модулі, математичне моделювання, ефективність

 

Література

  1. Брусиловский, И. В. Аэродинамический расчет осевых вентиляторов / И. В. Брусиловский. – М.: Машиностроение, 1986. – 288 с.
  2. Кампсти, Н. Аэродинамика компрессоров: Пер. с англ. / Н. Кампсти. – М.: Мир, 2000. – 688 с.
  3. Русанов, А. В. Математическое моделирование нестационарных газодинамических процессов в проточных частях турбомашин / А. В. Русанов. С. В. Ершов. – Харьков : ИПМаш НАН Украины, 2008. – 275 с.
  4. Русанов, А. В. Использование уравнений термодинамического свойства водяного пара IAPWS–95 в 3D расчетах / А. В. Русанов, Н. В. Пащенко // Восточ.-Европ. журн. передовых технологий. – 2010. – № 5/7 (47). – С. 37–41.
  5. http://www.donvent.com/ru/node/34
    http://npgm.ru/product–catalog/fans–of–the–main–and–local–ventilation.html
    http://www.ventprom.com/products/group/main–vent/

 

Надійшла до редакції 01 вересня 2016 р.