ЗАСТОСУВАННЯ НЕПРОНИКНИХ ЕКРАНІВ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ТЕЧІЇ В КУТОВОМУ РЕГУЛЮЮЧОМУ КЛАПАНІ

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2016.04.019
Журнал Проблеми машинобудування
Видавець Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України
ISSN 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)
Випуск Том 19, № 4, 2016 (грудень)
Сторінки 19-24

 

Автори

А. І. Бабаєв, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10), e-mail:  babayev_ai@mail.ru

В. М. Голощапов, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10)

 

Анотація

Подано результати чисельного дослідження впливу установки непроникних екранів протяжністю 30–60° на ефективну роботу кутових регулюючих клапанів парових турбін. В результаті CFD моделювання визначено, що установка екрана навпроти вхідного патрубка дозволяє перерозподілити потік перед входом в клапанний канал, через що коефіцієнт втрат в дифузорі і відносний перепад тиску на клапані знижуються на 50%.

 

Ключові слова: регулюючий клапан, непроникний екран, парова турбіна

 

Література

 1. Экспериментальный анализ пульсаций давлений в пароподводящих органах турбоагрегата / А. Г. Костюк, А. И. Куменко, А. Л. Некрасов и др. // Теплоэнергетика. – 2000. – № 6. – С. 50–57.
 2. Исследование виброактивности регулирующих клапанов системы парораспределения ЦВД турбины К-200-130 / В. Ф. Касилов, С. В. Калинин, В. М. Гвоздев и др. // Теплоэнергетика. – 2001. – № 11. – С. 13–26.
 3. Орлик, В. Г. Воздействие автоколебаний регулирующих клапанов паровой турбины на вибрационное состояние ротора / В. Г. Орлик, Ю. Е. Миненков  // Электр. станции. – 2004. – № 3. – С. 43–46.
 4. Серегин, В. А. Аэродинамическое совершенствование клапанов паровых турбин с целью снижения потерь давления в системе паровпуска / В. А. Серегин : Дис. … канд. техн. наук. – М., МЭИ,  – 193 с.
 5. Зарянкин, А. Е. Регулирующие и стопорно-регулирующие клапаны паровых турбин / А. Е. Зарянкин, Б. П. Симонов. – М.: Моск. энерг. ин-т, 2005. – 360 с.
 6. Разгруженные дроссельно-регулирующие клапаны нового поколения / А. Е. Зарянкин, В. А. Зарянкин, В. А. Серегин и др. // Вестн. Иванов энерг. ун-т. – 2014. – № 6. – С. 11–17.
 7. Готовцев, А. М. Разработка и исследование систем стабилизации течения пара в выхлопных и выносных регулирующих клапанах паровых турбин / А. М. Готовцев: Дис… канд. техн. наук. – М., МЭИ, 2006. – 207 с.
 8. PatentUS005870896A F16K 47/14, F16K 47/04. Combined valve configuration for steam cycle units/ R. B. Clark, J. Kure-Jensen, H. Miyayashiki, T. Ofuji. – 5,870,896; Заявлено11.97; Опубл. 16.02.99.
 9. Patent US20110162735A1 F01D 25/00. Flow guided steam strainer for steam turbines valves / A. Chwdhury, V. Done, V. Shah. – 12/651,643; Заявлено01.10; Опубл. 07.07.11.
 10. Patent US005575618A F03В11/08. Steam turbine steam strainer / R. E. Brandon, D. E. Brandon. – 562,707; Заявлено11.95; Опубл. 19.11.96.
 11. PatentUS005870896A F16K 47/14, F16K 47/04. Combined valve configuration for steam cycle units / R. B. Clark, J. Kure-Jensen, H. Miyayashiki, T. Ofuji. – 964,948; Заявлено11.97; Опубл. 16.02.99.

 

Надійшла до редакції 05 грудня 2016 р.