Том 19, № 4, Грудень 2016

image_print

Проблеми машинобудування

ISSN: 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)

Том 19,  № 4,  грудень 2016

DOI:   https://doi.org/10.15407/pmach2016.04

 

ЗМІСТ

Рубрика: Енергетичне машинобудування
Підвищення ефективності радіально-осьових робочих коліс турбінних ступенів за рахунок використання складного навалу вихідних кромок 
Р. А. Русанов, А. В. Русанов, P. Lampart, М. О. Чугай
6–11
Вибір системної характеристики турбокомпресорного агрегату на основі аналізу його ефективності за результатами натурних випробувань. Ч. I. Стан питання та об’єкти дослідження
В. П. Парафійник, Н. С. Щербаков, А. О. Рябов, В. В. Шевчук, В. Н. Разношинский, І. М. Тертишний, С. А. Прилипко
12–18
Рубрика: Аеро- та гідромеханіка в енергетичних машинах
Застосування непроникних екранів для стабілізації течії в кутовому регулюючому клапані
А. І. Бабаєв, В. М. Голощапов
19–24
Рубрика: Теплопередача в машинобудівних конструкціях
Експериментальне дослідження теплофізичних параметрів вільної елементарної конвективної комірки
Л. С. Бозбєй, А. О. Костіков, Н. М. Курська, В. І. Ткаченко
25–35
Рубрика: Динаміка та міцність машин
Закриття криволінійної тріщини в листовому елементі під дією температурного поля
В. М. Мірсалімов, А. Б. Мустафаєв
36–43
Сейсмостійкість турбоагрегату К-540-23,5/50
М. Г. Шульженко, П. П. Гонтаровський, Н. Г. Гармаш, А. О. Глядя, В. Л. Швецов, М. М. Гришин, О. М. Губський
43–50
Рубрика: Прикладна математика
Класична теорія ефекту Аронова-Бома
В. Є. Буданов, О. В. Буданов, М. М. Суслов
51–56
Побудова та дослідження операторів інтерлінації функцій трьох змінних на системі неперетинних кривих в циліндричній системі координат із збереженням класу диференційованості
І. В. Сергієнко, О. М. Литвин, О. О. Литвин, О. В. Ткаченко, О. Л. Грицай
57–61
Рубрика: Нетрадиційна енергетика
Автономні фотоелектричні водневі об’єкти альтернативної енергетики
J. Kleperis, В. В. Соловей, В. В. Филенко, M. Vanags, A. Volkovs, L. Grinberga, А. А. Шевченко, М. М  Зіпунніков
62–68