ВИБІР СИСТЕМНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТУРБОКОМПРЕСОРНОГО АГРЕГАТУ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАТУРНИХ ВИПРОБУВАНЬ. Ч. II. Методологічні підходи до створення блочно-комплектних турбокомпресорних агрегатів для компресорних станцій газової промисловості

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2017.01.003
Журнал Проблеми машинобудування
Видавець Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України
ISSN 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)
Випуск Том 20, № 1, 2017 (березень)
Сторінки 3–11

 

Автори

В. П. Парафійник, Публічне Акціонерне Товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» (40004, Україна, м. Суми, вул. Горького, 58)

М. С. Щербаков, Публічне Акціонерне Товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» (40004, Україна, м. Суми, вул. Горького, 58)

А. О. Рябов, Державне підприємство «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка А. Г. Івченко (69068, Україна, м. Запоріжжя, вул. Іванова, 2)

В. В. Шевчук, Державне підприємство «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка А. Г. Івченко (69068, Україна, м. Запоріжжя, вул. Іванова, 2)

В. М. Разношинський, Акціонерне товариство «МОТОР СІЧ» (69068, Україна, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 15)

І. М. Тертишний, Публічне Акціонерне Товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» (40004, Україна, м. Суми, вул. Горького, 58)

С. О. Прилипко, Публічне Акціонерне Товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» (40004, Україна, м. Суми, вул. Горького, 58)

 

Анотація

Розглянуто особливості створення агрегатів типу ГПА-Ц та їх доводка на основі результатів натурних випробувань агрегату ГПА-Ц-6,3А/56-1,45 в складі стенда замкнутого контуру. Показано, що це дозволяє отримати характеристики ефективності роботи основних і допоміжних систем, а також системну характеристику агрегату.

 

Ключові слова: стенд замкнутого контуру, турбокомпресорний агрегат, відцентровий компресор, газотурбінний двигун, політропний ККД компресора, ефективний ККД двигуна

 

Література

  1. Апанасенко, А. И. Монтаж, испытания и эксплуатация газоперекачивающих агрегатов в блочно-контейнерном исполнении / А. И. Апанасенко, Н. Г. Крившич, Н. Д. Федоренко. – Л.: Недра, 1991. – 361 с.
  2. Парафейник, В. П. Научные основы совершенствования турбокомпрессорных установок с газотурбинным приводом: Автореф. дис. д-ра техн. наук / В. П. Парафейник – Харьков, 2009. – 41 с.
  3. Стенды для испытаний газоперекачивающих агрегатов типа ГПА-Ц / А. И. Апанасенко, В. П. Парафейник, А. М. Хорощенко, Ю. Л. Рухлов, С. П. Сергеев // Хим. и нефт. машиностроение. – 1985. – № 6.  – С. 27–28.
  4. Компрессор центробежный. Программа и методика приёмо-сдаточных испытаний со снятием газодинамических характеристик. 0000.000-06 ПМ. – Сумы, ОАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» – ВНИИгаз. 2003. – 17 с.
  5. API STANDARD 617. Axial and Centrifugal Compressors and Expander-compressors. Eighth Edition, API Publishing Services. 2014. – 386 р.
  6. Солохин, Э. Л. Испытание воздушно-реактивных двигателей / Э. Л. Солохин. – М.: Машиностроение, 1975. – 356 с.
  7. Повх, И. Л. Аэродинамический эксперимент в машиностроении / И. Л. Повх. – М.: Машиностроение, 1974. – 480 с.

 

Надійшла до редакції 19 жовтня 2016 р.