Теплоенергетика. Паливно-екологічні проблеми і перспективи розвитку

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2017.01.069
Журнал Проблеми машинобудування
Видавець Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України
ISSN 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)
Випуск Том 20, № 1, 2017 (березень)
Сторінки 69–77

 

Автори

П. М. Каніло, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10), e-mail: pmk@ipmach.kharkov.ua

О. Л. Шубенко, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10)

 

Анотація

Наголошується, що в XXI столітті перед теплоенергетикою як фундаментальною базою світової економіки поставлені історично важливі задачі з її подальшого розвитку з урахуванням обмеженості запасів нафти та природного газу, необхідності значного ресурсозбереження, більш широкого та ефективного використання альтернативних енергоносіїв, а також суттєвого зниження забруднення навколишнього середовища супертоксикантами. Обґрунтовується висновок, що глобальне потепління клімату – це антропогенно-екологічна реальність, пов’язана з різким зростанням населення планети, а також істотним підвищенням рівнів споживання та неефективного використання природних ресурсів.

 

Ключові слова: теплоенергетика, енергоносії, спалювання палив, токсиканти, парникові гази, навколишнє середовище, глобальне потепління клімату

 

Література

  1. Энергия. Экология. Будущее: Учеб. / В. П. Семиноженко, П. М. Канило, В. Н. Остапчук, А. И. Ровенский. – Харьков: Прапор, 2003. – 464 с.
  2. Клименко, В. В. Мировая энергетика и климат планеты в XXI веке в контексте исторических тенденций / В. В. Клименко, А. Г. Терешин, О. В. Микушина // Журн. Рос. хим. о-ва им. Д. И. Менделеева. – 2008. – Т. 52, № 6. – С. 11–17.
  3. Канило, П. М. Тепловая энергетика, ДВС и глобальное потепление климата / П. М. Канило, А. П. Марченко, И. В. Парсаданов // Двигатели внутреннего сгорания. Харьков: НТУ «ХПИ», 2015. – № 2. – С. 57–68.
  4. Канило, П. М. Автотранспорт. Топливно-экологические проблемы и перспективы / П. М. Канило. – Харьков: Харьков. нац. автодор. ун-т, 2013. – 272 с.
  5. Канило, П. М. Глобальное потепление климата. Антропогенно-экологическая реальность / П. М. Канило. – Харьков: Харьков. нац. автодор. ун-т, 2015. – 312 с.
  6. BP-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bp.com/statisticalreview. –12.08.2016.
  7. Канило, П. М. Угольно-водородные парогазовые комплексы с дополнительным производством синтетических топлив / П. М. Канило, В. В. Соловей, В. Е. Костюк // Пробл. машиностроения. – 2009. – Т. 12, № 4. – С. 64–72.
  8. Морев, С. Ю. Климатические проблемы XXI века / С. Ю. Морев // Усп. современ. естествознания. – 2012. – № 3. – С. 65–68.
  9. Лосев, К. С. Парадоксы борьбы с глобальным потеплением / К. С. Лосев // Вестн. РАН. – 2009. – Т. 79, № 1. – С. 36–40.
  10. Матвеева, Н. А. Гигиена и экология человека / Н. А. Матвеева, А. В. Леонов, М. П. Грачева. – М.: Академия, 2005. – 304 с.

 

Надійшла до редакції  01 лютого 2017 р.