Вибір системної характеристики турбокомпресорного агрегату на основі аналізу його ефективності за результатами натурних випробувань. Ч. III. Дослідження ефективності основних систем турбокомпресорного агрегату ГПА-Ц-6,3А/56-1,45 за результатами його натурних випробувань

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2017.02.011
Журнал Проблеми машинобудування
Видавець Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України
ISSN 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)
Випуск Том 20, № 2, 2017 (червень)
Сторінки 11–18

 

Автори

М. С. Щербаков, Публічне Акціонерне Товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» (40004, Україна, м. Суми, вул. Горького, 58), e-mail: tkm@frunze.com.ua

В. П. Парафійник, Публічне Акціонерне Товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» (40004, Україна, м. Суми, вул. Горького, 58), e-mail: tkm@frunze.com.ua

А. О. Рябов, Державне підприємство «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка А. Г. Івченко (69068, Україна, м. Запоріжжя, вул. Іванова, 2), e-mail: 035011@ivchenko-progress.com

В. В. Шевчук, Державне підприємство «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка А. Г. Івченко (69068, Україна, м. Запоріжжя, вул. Іванова, 2), e-mail: 035011@ivchenko-progress.com

В. М. Разношинський, Акціонерне товариство «МОТОР СІЧ» (69068, Україна, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 15), e-mail: ueugpa@motorsich.com

І. М. Тертишний, Публічне Акціонерне Товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» (40004, Україна, м. Суми, вул. Горького, 58), e-mail: tkm@frunze.com.ua

С. О. Прилипко, Публічне Акціонерне Товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» (40004, Україна, м. Суми, вул. Горького, 58), e-mail: tkm@frunze.com.ua

 

Анотація

На стенді замкнутого контуру ПАТ «Сумське машинобудівне НВО» в процесі випробувань газоперекачувального агрегату типу ГПА-Ц-6,3А одержані характеристики енергетичної ефективності відцентрового компресора (ВК) природного газу і приводного газотурбінного двигуна на різних режимах їх роботи, а також дані про гідравлічні втрати в повітряприймальному та випускному трактах турбокомпресорного агрегату ГПА-Ц-6,3А/56-1,45, які впливають на енергетичну ефективність газотурбінного приводу. Одержані дані показали, що при розрахунковому режимі роботи ВК політропний коефіцієнт корисної дії досягає 85%, а ефективний ККД двигуна, на його номінальному режимі роботи, складає 30%, що відповідає технічним умовам на створення агрегату.

 

Ключові слова: турбокомпресорний агрегат, обчислювальний експеримент, натурний експеримент, відцентровий компресор, газотурбінний двигун, політропний ККД компресора, ефективний ККД двигуна, гідравлічні втрати

 

Література

  1. Выбор системной характеристики турбокомпрессорного агрегата на основе анализа его эффективности по результатам натурных испытаний. Ч. II. Методологические подходы к созданию блочно-комплектных турбокомпрессорных агрегатов для компрессорных станций газовой промышленности / В. П. Парафейник, Н. С. Щербаков, А. А. Рябов, В. В. Шевчук, В. Н. Разношинский, И. Н. Тертышный, С. А. Прилипко // Пробл. машиностроения. – 2017. – Т. 20, № 1. – С. 3–11. https://doi.org/10.15407/pmach2017.01.003
  2. Выбор системной характеристики турбокомпрессорного агрегата на основе анализа его эффективности по результатам натурных испытаний. Ч. I. Состояние вопроса и объекты исследования / В. П. Парафейник, Н. С. Щербаков, А. А. Рябов, В. В. Шевчук, В. Н. Разношинский, И. Н. Тертышный, С. А. Прилипко // Пробл. машиностроения. – 2016. – Т. 19, № 4. – С. 12–18. https://doi.org/10.15407/pmach2016.04.012
  3. Вопросы термодинамического анализа эффективности рабочего процесса дожимных газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом. Ч. I. / И. Н. Тертышный, С. А. Прилипко, Е. А. Мирошниченко, В. П. Парафейник // Пробл. машиностроения. – 2015. – Т. 18, № 4/1. – С. 9–17.
  4. Термодинамический анализ эффективности центробежного компрессора как сложной энерготехнологической системы в составе агрегата типа ГПА-Ц-32П / И. Н. Тертышный, В. П. Парафейник, А. Н. Нефедов, С. А. Рогальский, Н. А. Котенко, Д. Н. Тимошадченко, С. А. Михайленко // 16 МНТК по компрессоростроению. – РЭП Холдинг, 2014. – Т. 1. – С. 328–339.
  5. Монтаж, испытания и эксплуатация газоперекачивающих агрегатов в блочно-контейнерном исполнении / А. И. Апанасенко, Н. Г. Крившич, Н. Д. Федоренко. – Л.: Недра, 1991. – 361 с.
  6. К вопросу оптимизации геометрии проточной части центробежных компрессоров природного газа / В. П. Парафейник, А. Н. Нефедов, В. Е. Евдокимов, И. Н. Тертышный // Компрес. техника и пневматика. – 2012. – № 2. – С. 10–17.
  7. Конвертирование авиационных двигателей в стационарные газотурбинные установки / В. А. Коваль, В. В. Романов, Ю. М. Ануров и др. – Харьков: Монограф, 2010. – 244 с.
  8. Парафейник, В. П. Термодинамический анализ эффективности газоперекачивающих агрегатов / В. П. Парафейник, В. Н. Довженко, В. А. Евтушенко // Компрес. техника и пневматика. – 1997. – Вып. 3–4. – С. 15–18.
  9. Щуровский, В. А. Газотурбинные газоперекачивающие агрегаты / В. А. Щуровский, Ю. А. Зайцев. – М.: Недра, 1994. – 192 с.

 

Надійшла до редакції 02 березня 2017 р.