Електромагнітні випромінювання у вихлопній частині парової турбіни

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2017.02.018
Журнал Проблеми машинобудування
Видавець Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України
ISSN 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)
Випуск Том 20, № 2, 2017 (червень)
Сторінки 18–21

 

Автори

А. О. Тарелін, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10), e-mail: tarelin@ipmach.kharkov.ua, ORCID: 0000-0001-7160-5726

А. В. Нечаєв, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10), ORCID: 0000-0001-6586-4713

О. Є. Хінєвіч, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10)

 

Анотація

Подана інформація про електромагнітні випромінювання в зоні вихлопу турбіни, пов’язані з електризацією вологої пари. Наведені дані вимірів електромагнітного випромінювання за останнім ступенем турбіни. Описані ефекти впливу електромагнітних явищ на експериментальне електротехнічне устаткування, розміщене в конденсаторі турбіни. Обговорюються можливі механізми впливу електромагнітних випромінювань на ефективність і надійність турбоустановки.

 

Ключові слова: парові турбіни, електризація вологої пари, електричні розряди, електромагнітні випромінювання

 

Література

  1. Тарелин, А. А. Паровые турбины: электрофизические явления и неравновесные процессы / А. А. Тарелин, В. П. Скляров. – СПб: Энерготех, 2012. – 292 с.
  2. Исследование характеристик искрового разряда между искусственным облаком заряженного водного аэрозоля и землей / А. Г. Темников, А. В. Орлов, В. Н. Болотов, Ю. В. Ткач // Журнал технической физики. – 2005. – T. 75, № 7. – С. 52–59.

 

Надійшла до редакції 14 березня 2017 р.