Розробка методів адаптації дизелів до біонафтових паливних композицій

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2017.03.054
Журнал Проблеми машинобудування
Видавець Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України
ISSN 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)
Випуск Том 20, № 3, 2017 (вересень)
Сторінки 54-63

 

Автори

А. М. Лєвтєров, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10), e-mail: dppp@ipmach.kharkov.ua, ORCID: 0000-0001-5308-1375

В. Д. Савицький, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10), e-mail: dppp@ipmach.kharkov.ua

Н. Ю. Гладкова, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10), e-mail: dppp@ipmach.kharkov.ua, ORCID: 0000-0002-8043-4890

 

Анотація

Запропоновано теоретично обґрунтований метод компенсування втрат ефективної потужності дизеля внаслідок переходу на живлення біонафтовими паливними композиціями. Експериментально доведено, що підвищення потужності біодизельного двигуна до рівня базового дизеля супроводжується погіршенням екологічних показників, які все ж залишаються кращими за аналогічні показники дизельного прототипу. Проведено експериментальну перевірку визначених аналітично заходів зі зниження вмісту оксидів азоту та твердих частинок у відпрацьованих газах дизеля, що працює на сумішевому біонафтовому паливі.

 

Ключові слова: дизельний двигун, біонафтове паливо, ефективна потужність, ефективний ККД, токсичність

 

Література

  1. Марков, В. А. Токсичность отработавших газов дизелей / В. А. Марков, Р. М. Баширов, И. И. Габитов. – М.: Изд-во. МВТУ им. Н. Э. Баумана, 2002. – 376 с.
  2. Девянин, С. Н. Растительные масла и топлива на их основе для дизельных двигателей / С. Н. Девянин, В. А. Марков, В. Г. Семенов. – Харьков: Новое слово, 2007. – 452 с.
  3. Марков, В. А. Работа транспортного дизеля на смеси дизельного топлива и метилового эфира рапсового масла / В. А. Марков, А. А. Зенин, С. Н. Девянин // Турбины и дизели. – 2009. – № 5. – С. 14–19.
  4. Льотко, В. Применение альтернативных топлив в двигателях внутреннего сгорания / В. Льотко, В. Н. Луканин, А. С. Хачиян. – М.: Моск. автомоб.-дор. ин-т, 2000. – 311 с.
  5. Левтеров, А. М. Экспериментальные исследования моторных качеств смесевого биодизельного топлива / А. М. Левтеров, В. Д. Савицкий, Л. И. Левтерова // Автомоб. трансп. – 2011. – Вып. 28. – С. 81–84.
  6. Лєвтєров, А. М. Теоретичні дослідження робочого циклу біодизельного двигуна / А. М. Лєвтєров, А. М. Авраменко, В. Д. Савицький // Автомоб. трансп. – 2016. – Вып. 38. – С. 75–82.

 

Надійшла до редакції 25 червня 2017 р.