Вибір системної характеристики турбокомпресорного агрегату на основі аналізу його ефективності за результатами натурних випробувань. Ч. IV. Аналіз системної характеристики турбокомпресорного агрегату типу ГПА-Ц-6,3А і можливість оптимізації режимів його роботи на стадії проектування

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2017.04.003
Журнал Проблеми машинобудування
Видавець Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України
ISSN 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)
Випуск Том 20, № 4, 2017 (грудень)
Сторінки 3-12

 

Автори

В. П. Парафійник, Публічне Акціонерне Товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» (40004, Україна, м. Суми, вул. Горького, 58), e-mail: tkm@frunze.com.ua

І. М. Тертишний, Публічне Акціонерне Товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» (40004, Україна, м. Суми, вул. Горького, 58), e-mail: tkm@frunze.com.ua

С. О. Прилипко, Публічне Акціонерне Товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» (40004, Україна, м. Суми, вул. Горького, 58), e-mail: tkm@frunze.com.ua

А. О. Рябов, Державне підприємство «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка А. Г. Івченко (69068, Україна, м. Запоріжжя, вул. Іванова, 2), e-mail: vnh@ivchenko-progress.com

 

Анотація

З використанням функціонального і функціонально-ексергетичного підходів, розрахункових та експериментальних даних ефективності відцентрового компресора і газотурбінного двигуна отримані системні характеристики агрегату ГПА-Ц-6,3А/56- 1,45. Виконана верифікація розрахункової моделі термодинамічного аналізу робочого процесу блочно-комплектного турбокомпресорного агрегату лінійних компресорних станцій.

 

Ключові слова: агрегат, компресор, ексергетичний аналіз, системна характеристика, ексергетичний ККД агрегату

 

Література

  1. Выбор системной характеристики турбокомпрессорного агрегата на основе анализа его эффективности по результатам натурных испытаний. Ч. I. Состояние вопроса и объекты исследования / В. П. Парафейник,     Н. С. Щербаков, А. А. Рябов, В. В. Шевчук, В. Н. Разношинский, И. Н. Тертышный, С. А. Прилипко // Пробл. машиностроения. – 2016. – Т. 19, № 4. – С. 12–18. https://doi.org/10.15407/pmach2016.04.012
  2. Выбор системной характеристики турбокомпрессорного агрегата на основе анализа его эффективности по результатам натурных испытаний. Ч. II. Методологические подходы к созданию блочно-комплектных тур- бокомпрессорных агрегатов для компрессорных станций  газовой  промышленности  /  В. П. Парафейник, Н. С. Щербаков, А. А. Рябов, В. В. Шевчук, В. Н. Разношинский, И. Н. Тертышный, С. А. Прилипко // Пробл. машиностроения. – 2017. – Т. 20, № 1. – С. 3–11. https://doi.org/10.15407/pmach2017.01.003
  3. Выбор системной характеристики турбокомпрессорного агрегата на основе анализа его эффективности по результатам натурных испытаний. Ч. III. Исследование эффективности основных систем турбокомпрессор- ного агрегата   ГПА-Ц-6,3А/56-1,45   по    результатам    его    натурных    испытаний   /    Н. С. Щербаков, В. П. Парафейник, А. А. Рябов, В. В. Шевчук, В. Н. Разношинский, И. Н. Тертышный, С. А. Прилипко // Пробл. машиностроения. – 2017. – Т. 20, № 2. – С. 11–18. https://doi.org/10.15407/pmach2017.02.011
  4. Вопросы термодинамического анализа эффективности рабочего процесса дожимных газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным  приводом.  Ч. I.  /  И. Н. Тертышный,  С. А. Прилипко,  Е. А. Мирошниченко,  В. П. Парафейник // Пробл. машиностроения. – 2015. – Т. 18, № 4/1. – С. 9–17.
  5. Вопросы термодинамического анализа эффективности рабочего процесса дожимных газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом. Ч. II. / И. Н. Тертышный, С. А. Прилипко, В. П. Парафейник // Пробл. машиностроения. – 2016. – Т. 19, № 2. – С. 10–18. https://doi.org/10.15407/pmach2016.02.010
  6. Соколов С. Г. Газоперекачивающие агрегаты с авиаприводом и способы повышения их эффективности: Ав- тореф. дис канд. техн. наук / С. Г. Соколов. – М.; 1984. – 18 с.
  7. Парафейник В. П. Научные основы совершенствования турбокомпрессорных установок с газотурбинным приводом: Автореф. дис д-ра техн. наук / В. П. Парафейник. – Харьков, 2009. – 41 с.
  8. К вопросу  оптимизации  геометрии  проточной  части  центробежных  компрессоров  природного  газа  /   В. П. Парафейник, А. Н. Нефедов, В. Е. Евдокимов, И. Н. Тертышный // Компрес. техника и пневматика. – 2012. – № 2. – С. 10–17.
  9. Бондаренко Г. А. Метод оптимизации газодинамических характеристик осерадиальной компрессорной сту- пени со входным регулирующим аппаратом / Г. А. Бондаренко, И. В. Юрко // Вісн. НТУ «ХПІ». Сер. Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2013. – № 14(988). – С. 49 – 53.

 

Надійшла до редакції 08 серпня 2017 р.