Перспективи розвитку газотурбінної техніки на основі досягнень в авіаційному двигунобудуванні (до 100-річчя від дня народження В. М. Єршова)

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2017.04.012
Журнал Проблемы машиностроения
Издатель Институт проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного Национальной академии наук Украины
ISSN 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)
Выпуск Том 20, № 4, 2017 (декабрь)
Страницы 12-14

 

Автори

В. П. Герасименко, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» (61070, Україна, м. Харків, вул. Чкалова, 17), e-mail: boyko@d2.khai.edu

М. Ю. Шелковський, Державне підприємство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» (54018, Україна, м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 42-А), e-mail: maikl.shelkovsy@gmail.com

 

Анотація

Розглянуто вагомий внесок в удосконалення компресорів наукових шкіл, заснованих академіком Г. Ф. Проскурою та його учнем – заслуженим працівником вищої освіти України, доктором технічних наук професором Володимиром Миколайовичем Єршовим. Показано, що коефіцієнт швидкохідності є досить зручною ознакою розпізнавання типу і оптимальної форми робочого колеса компресора, насоса, вентилятора для забезпечення його максимального ККД, необхідного напору та витрати повітря.

 

Ключові слова: компресор, ККД, коефіцієнт швидкохідності, подовження лопаток

 

Література

  1. Кампсти Н. Аэродинамика компрессоров: Пер. c англ. / Н. Кампсти. – М.: Мир, 2000. – 688 c.
  2. Овсянников Б. В. Теория и расчет агрегатов питания жидкостных ракетных двигателей / Б. В. Овсянников, Б. И. Боровский. – М.: Машиностроение, 1971. – 540 с.
  3. Эккерт Б. Осевые и центробежные компрессоры. Применение, теория, расчет: Пер. c нем. / Б. Эккерт. – М.: Машгиз, 1959. – 679 с.
  4. Хорлок Дж. Х. Осевые турбины (газовая динамка и термодинамика): Пер. c англ. / Х. Дж. Хорлок. – М.: Машиностроение, 1972. – 344 с.

 

Надійшла до редакції 02 листопада 2017 р.