Сталі коливання шару, що ослаблений двома отворами, з торцями, які покриті діафрагмою (симетричний випадок)

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2017.04.037
Журнал Проблеми машинобудування
Видавець Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України
ISSN 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)
Випуск Том 20, № 4, 2017 (грудень)
Сторінки 37-44

 

Автори

Ю. Д. Ковальов, Сумський державний університет (40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2)

О. О. Стрельнікова, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10), e-mail: elena15@gmx.com, ORCID: 0000-0003-0707-7214

Д. В. Кушнір, Сумський державний університет (40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2),
e-mail: dmytro.kushnir@gmail.com

Ю. В. Шрамко, Сумський державний університет (40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2)

 

Анотація

Розв’язано задачу щодо гармонічних пружних коливань шару з двома наскрізними отворами, на поверхнях яких діє нормальний пульсуючий тиск. Граничну задачу зведено до системи інтегральних рівнянь, що розв’язана чисельно. Наведено приклади, в яких досліджено особливості розподілу окружного напруження за частотою залежно від відстані між отворами та коефіцієнта Пуассона.

 

Ключові слова: гармонічні коливання, шар з двома отворами, інтегральні рівняння

 

Література

  1. Dawe D. J. Use of the finite strip method in predicting the behaviour of composite laminated structures / D. J. Dawe // Compos.Struct. –  2002. – Vol. 57. – P. 11–36. https://doi.org/10.1016/S0263-8223(02)00059-4
  2. Лурье А. И. К теории толстых плит / А. И. Лурье // Прикл. математика и механика. – – Т. 6, вып. 2/3. – С. 151–168.
  3. Космодамианский А. С. Толстые многосвязные пластины / А. С. Космодамианский, В. А. Шалдырван. – Киев: Наук. думка, 1978. – 240 с.
  4. Шалдырван В. А. О методе Лурье-Воровича в смешанных задачах изгиба цилиндрических тел / В. А. Шалдырван, Т. А. Васильев // Прикл. механика. – 2005. – Т. 41, № 8. – С. 58–65.
  5. Алтухов Е. В. Упругое равновесие слоя с полостью для граничных условий смешанного типа на торцах / Е. В. Алтухов // Теорет. и прикл. механика. – 1993. – Вып. 24. – С. 3-7.
  6. Космодамианский А. С. Концентрация напряжений при изгибе толстой плиты с бесконечным рядом полостей / А. С. Космодамианский, В. А. Шалдырван, Г. Г. Шалдырван // Прикл. механика. – 1975. – Т. 11, вып. – С. 15–19.
  7. Фильштинский Л. А. Смешанная кососимметричная задача об упругом слое, ослабленном сквозными полостями / Л. А. Фильштинский, Ю. Д. Ковалев // Физико-хим. механика материалов. – 2001. – № 5. – С. 114–116.
  8. Фильштинский Л. А. Гармоническое возбуждение упругого слоя с полостью / Л. А. Фильштинский, Ю. Д. Ковалёв, Д. В. Кушнир // Материалы XIV междунар. науч. шк. им. акад. С. А. Христиановича. – Симферополь, 2004. – С. 151–153.
  9. Bokov I. P. Fundamental solution of static equations of transversely isotropic plates. / I. P. Bokov, E. A. Strelnikova // Intern. J. Innovative Research in Eng. & Management. – 2015. – Vol. 2, Issue 6. – P. 56–62.
  10. Алтухов Є. В. Коливання ізотропних пластин з урахуванням крайових умов типу плоского торця або діафрагми / Є. В. Алтухов, Ю. В. Панченко, А. Ю. Богатчук // Вісн. Донець. ун-ту. Сер. А. Природничі науки. – 2000. – № 1. – С. 41–45.

 

Надійшла до редакції 09 листопада 2017 р.