Конденсатор нового покоління «блочно-модульної» конструкції для турбоустановки К-1000-60/1500-2 Запорізької атомної електростанції

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2018.01.004
Журнал Проблеми машинобудування
Видавець Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України
ISSN 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)
Випуск Том 21, № 1, 2018 (березень)
Сторінки 4–10

 

Автори

О. М. Усс, Публічне акціонерне товариство “Турбоатом” (61037, Україна, м. Харків, пр. Московський, 199), e-mail: office@turboatom.com
С. Т. Пацюк, Публічне акціонерне товариство “Турбоатом” (61037, Україна, м. Харків, пр. Московський, 199)
О. В. Панченко, ВП «Запорізька АЕС» (71504, Україна, Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Промислова, 133)
О. В. Шавлаков, ДП «НАЕК «Енергоатом» (01032, Україна, м. Київ, вул. Назарівська, 3), e-mail: energoatom@atom.gov.ua
Д. Х. Харлампіді, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10), e-mail:  kharlampidi@ipmach.kharkov.ua, ORCID: 0000-0003-4337-6238

 

Анотація

Проведена модернізація конденсаторів турбоустановки К-1000-60 / 1500-2 ВП «Запорізька АЕС» на енергоблоці № 3, в результаті якої здійснено заміну трубних систем з охолоджуючими трубами з мідно-нікелевого сплаву і зовнішніми дошками з вуглецевої сталі на нові системи з охолоджуючими трубами і зовнішніми дошками з корозійностійкої сталі аустенітного класу. Запропонована «блочно-модульна» конструкція конденсатора нового покоління підвищує надійність, працездатність, безпеку і збільшує термін служби.

 

Ключові слова: конденсатор; охолоджуючі труби; парова турбіна; корозія

 

Література

  1. Швецов В. Л., Усс А. Н., Гаврилова В. В. Модернизация конденсаторов турбоустановок К-1000-60/1500-2М Ростовской и Балаковской АЭС путем замены материала трубных систем и создания «Блочно-модульной» конструкции. Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. 2012. № 8. С. 26–35.
  2. Заявка в «Укрпатент», г. Киев, Мин-во образования и науки Украины, № 1-40-34/191 от 09.11.2012 г.
  3. Кирсанов И. Н. Конденсационные установки. М: Энергия, 1965. 376 с.
  4. Берман Л. Д., Зернова Э. П. Руководящие указания по тепловому расчету поверхностных конденсаторов мощных турбин тепловых и атомных электростанций. М.: Всесоюз. теплотехн. ин-т, 1982. 106 с.
  5. Косяк Ю. Ф. Паротурбинные установки атомных электростанций. М.: Энергия, 1978. 312 с.
  6. Правила и нормы в атомной энергетике ПН АЭ Г-7-002-86. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. М.: Энергоатомиздат, 1989. 525 с.

 

Надійшла до редакції 24 січня 2018 р.