Том 22, № 1, Березень 2019

image_print

Проблеми машинобудування 

ISSN: 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)

Том 22, № 1, березень 2019

DOI: https://doi.org/10.15407/pmach2019.01

 

ЗМІСТ

Рубрика: Енергетичне машинобудування
Експериментальне дослідження впливу постійного й змінного електричного поля на міцнісні властивості поверхневого шару лопаткової сталі
А. В. Нечаєв
4–8
 
Рубрика: Аерогідродинаміка та тепломасообмін
Теплопередача при недогрітому кипінні в трубах (огляд)
П. ГГакал, Г. О. Горбенко, Р. Ю. Турна, Е. Р. Решитов
9–16
Рубрика: Динаміка та міцність машин
 
Напружений стан порожнинного циліндра з системою тріщин за гармонічних коливань повздовжнього зсуву
О. І. Кирилова, В. Г. Попов
PDF

16–24

Основний напружено-деформований стан двохопорних багатошарових балок під дією зосередженого навантаження. Частина 2. Реалізація моделі та результати розрахунку
С. Б. Ковальчук, О. В. Горик
24–32
Експериментальний аналіз міцності вафельних циліндричних відсіків змінної жорсткості. Частина 1. Методика проведення експерименту
М. О. Дегтярьов, В. Г. Данченко, А. В. Шаповал, К. В. Аврамов
33–37
Обґрунтування граничних прискорень оптимального режиму реверсування роликової формувальної установки за прискоренням четвертого порядку
В. С. Ловейкін, К. І. Почка, М. О. Пристайло, О. Б. Почка
38–52
Рубрика: Прикладна математика
Розв’язання задачі структурної оптимізації конструкції фрези на основі мультиагентного підходу
В. Л. Аносов, Л. М. Богданова, В. М. Колодяжний, В. Д. Літовка
PDF

53–59

Гвинтовий тип симетрії в деталях машин та дизайні при реалізації на 3D-принтері
Т. І. Шейко, К. В. Максименко-Шейко, А. І. Морозова
60–66
Методологія розв’язання задач розташування багатовимірних куль
Г. М. Яськов
67–75
Рубрика: Нетрадиційні енерготехнології
 
Розрахункова оцінка теплофізичних властивостей азоту як робочого тіла поршневого кріодвигуна. Визначення теплопровідності
А. М. Лєвтєров, К. Р. Умеренкова
75–83