ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ МІЦНОСТІ ВАФЕЛЬНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ВІДСІКІВ ЗМІННОЇ ЖОРСТКОСТІ. ЧАСТИНА 2. РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2019.02.031
Журнал Проблеми машинобудування
Видавець Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України
ISSN 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)
Випуск Том 22, № 2, 2019 (червень)
Сторінки 31–36

 

Автори

М. О. Дегтярьов, Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля» (49008, Україна, м. Дніпро, вул. Криворізька, 3), e-mail: maxim.dv@gmail.com

В. Г. Данченко, Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля» (49008, Україна, м. Дніпро, вул. Криворізька, 3)

А. В. Шаповал, Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля» (49008, Україна, м. Дніпро, вул. Криворізька, 3), e-mail: artemshapoval7@gmail.com

К. В. Аврамов, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10), e-mail: kvavr@kharkov.ua, ORCID: 0000-0002-8740-693X

 

Анотація

Подані результати експериментального аналізу напружено-деформованого стану хвостового відсіку змінної жорсткості, який спроектований в КБ “Південне”. Аналізу піддавалися еквівалентні стискальні зусилля в поперечних перерізах хвостового відсіку без підтримки транспортно-інсталяційного агрегату. Встановлено, що розрахункові та експериментальні стискальні зусилля надзвичайно близькі. Вимірювання деформацій в хвостовому відсіку проводилося в місцях установлення тензорезисторів. Для вимірювання переміщень монтувалися датчики переміщень. Переміщення вимірювалися в шести точках. Вони досліджувалися за максимальних значень навантажень, що відповідають п’ятому та шостому етапам навантаження. Осьові переміщення завжди негативні, що свідчить про стиск оболонки в осьовому напрямку. Експериментально досліджувався напружено-деформований стан хвостового відсіку ракети-носія. Обводові нормальні напруження на декілька порядків менше поздовжніх. Тому обводові напруження не досліджувались. Результати експериментальних досліджень порівнювались з даними чисельного моделювання в програмному комплексі NASTRAN. Метою моделювання було підтвердження працездатності хвостового відсіку при навантаженнях, що виникають під час експлуатації. Іншими словами, конструкція повинна витримати діючі навантаження без руйнування і появи пластичних деформацій. Особлива увага приділялася зонам, які перебували безпосередньо під кронштейнами. Експериментальні результати і дані чисельного моделювання близькі.

 

Ключові слова: напружено-деформований стан хвостового відсіку, еквівалентні стискальні зусилля, вимірювання переміщень.

 

Література

  1. Degtyarev M. A., Danchenko V. G., Shapoval A. V., Avramov K. V. Experimental strength analysis of variable stiffness waffle-grid cylindrical compartments. Part 1. Experimental procedure. J. Mech. Eng. 2019. Vol. 22. No. 1. P. 33–36. https://doi.org/10.15407/pmach2019.01.033
  2. Кобаяси А. Экспериментальная механика. М.: Мир, 1990. 550 с.
  3. Работнов Ю. Н. Механика деформируемого твердого тела. М.: Наука, 1988. 710 c.

 

Надійшла до редакції 12 липня 2018 р.