Оптимальне коригування величини потужності реактора енергоблока АЕС у разі відмови обладнання

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2022.03.040
Журнал Проблеми машинобудування
Видавець Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України
ISSN 2709-2984 (print), 2709-2992 (online)
Випуск Том 25, № 3, 2022 (вересень)
Сторінки 40–45

 

Автори

А. О. Костіков, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10), e-mail: kostikov@ipmach.kharkov.ua, ORCID: 0000-0001-6076-1942

Л. І. Зевін, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10), e-mail: leonid.zevin@gmail.com

Г. Г. Кроль, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10)

А. Л. Воронцова, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10)

 

Анотація

В статті розглянуто задачу про коригування потужності реактора енергоблоку АЕС для тих випадків, коли відбувається відмова обладнання. У таких обставинах іноді достатньо знизити потужність реактора, зберігаючи при цьому імовірнісний рівень безпечної експлуатації енергоблоку. Раціональна величина потужності реактора визначається шляхом розв’язання задачі мінімізації критерію ризику в інтегральному середньоквадратичному сенсі. З метою демонстрації працездатності запропонованого підходу розглянуто численний приклад. Викладений у статті підхід орієнтований на вдосконалення управління енергоблоком при відмови обладнання.

 

Ключові слова: АЕС, енергоблок, безпека, ризик, потужність, відмова.

 

Література

  1. Бахметьев А. М., Самойлов О. Б., Усынин Г. Б. Методы оценки и обеспечения безопасности ЯЭУ. М.: Энергоатомиздат, 1988. 136 с.
  2. Справочник по ядерной энерготехнологии: пер. с англ. / Ф. Ран, А. Адамантиадес, Дж. Кентон, Ч. Браун. Под ред. В. А. Легасова. М.: Энергоатомиздат, 1989. 752 с.
  3. Исламов Р. Т., Деревянкин А. А., Жуков И. В., Берберова М. А., Глухов И. В., Исламов Д. Р. Оценка риска для АЭС. Атомная энергия. 2010. Т. 109. № 6. С. 307–311.
  4. Борисенко В. І. Про деякі закономірності наслідків аварій на АЕС. Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. 2012. Вип. 18. С. 6–15.
  5. Уивер Л. Риск от аварий на АЭС с легководными реакторами. Безопасность ядерной энергетики / под ред. Дж. Раста, Л. Уивера. М.: Атомиздат, 1980. С. 114–133.
  6. Вентцель Е. С. Теория вероятностей. М.: Наука, 1964. 576 с.
  7. Демидович Б. П., Марон И. А., Шувалова Э. З. Численные методы анализа. М.: Наука, 1967. 365 с.
  8. Воронин В. А. Особенности эксплуатации и ремонта АЭС. М.: Энергоиздат, 1981. 168 с.
  9. Zevin L. I., Krol H. H. Calculation of indicators of reliability of technical systems by the typical structural scheme method. Journal of Mechanical Engineering – Problemy mashynobuduvannia. 2019. Vol. 22. No. 2. P. 53–59. https://doi.org/10.15407/pmach2019.02.053.

 

Надійшла до редакції 06.09.2022