Розрахунок трубчастих елементів з пресованих профілів

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2023.03.028
Журнал Проблеми машинобудування
Видавець Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України
ISSN 2709-2984 (print), 2709-2992 (online)
Випуск Том 26, № 3, 2023 (вересень)
Сторінки 28–32

 

Автори

М. М. Гребенніков, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (61070, Україна, Харків, вул. Чкалова, 17), e-mail: m.grebennikov@khai.edu, ORCID: 0000-0001-7648-3027

О. Г. Дібір, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (61070, Україна, Харків, вул. Чкалова, 17), e-mail: ag.dibir@gmail.com, ORCID: 0000-0002-2366-6353

А. О. Кирпікін, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (61070, Україна, Харків, вул. Чкалова, 17), e-mail: anatolkirpikin@gmail.com, ORCID: 0000-0001-8883-0663

М. І. Пекельний, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (61070, Україна, Харків, вул. Чкалова, 17), e-mail: m.pekelny@khai.edu, ORCID: 0000-0003-0989-2546

 

Анотація

Робота присвячена висвітленню питання забезпечення міцності елементів вантажного обладнання транспортних літаків. Досліджено міцність роликів рольгангів, які виготовляються із стандартних пресованих алюмінієвих трубчастих профілів або композитних трубчастих елементів. Акцентовано на тому, що головним недоліком цих напівфабрикатів є відхилення діаметру цих стандартних алюмінієвих профілів, яке призводить до виникнення ексцентриситету Δ між осями зовнішньої та внутрішньої поверхонь. Розглянуто вплив ексцентриситету на зміну величин нормальних і дотичних напружень. Аналіз проводився для стандартних діаметрів трубчастих профілів при величинах Δ, рівних половині стандартного граничного відхилення зовнішнього діаметра D. Виконано розрахунки нормальних і дотичних напружень та їх порівняння з номінальними напруженнями, що виникають за відсутності неспіввісності. Проведено розрахунки величини c – видалення центру жорсткості від центру окружності зовнішньої межі перерізу при різних розмірах перерізу стандартних профілів при величинах Δ, рівних не більш половини стандартного граничного відхилення зовнішнього діаметра D. Розрахунки показали зростання дотичних напружень τ у деяких випадках на 64% і навіть на 213%. Отримані результати свідчать, що наявність Δ≠0 негативно позначиться на ресурсі цих елементів. Для усунення негативних наслідків слід у вхідному контролі підвищити вимоги з відхилення форми до трубчастих профілів.

 

Ключові слова: вантажне обладнання транспортних літаків, ролик рольгангу, трубчастий профіль, неспіввісність, вплив ексцентриситету, тонкостінний стрижень, центр жорсткості поперечного перерізу, нормальні та дотичні напруження, відхилення форми, ресурс.

 

Повний текст: завантажити PDF

 

Література

  1. Феофанов А. Ф. Строительная механика тонкостенных конструкций. М.: Оборонгиз, 1958. 331 с.
  2. Писаренко Г. С., Квітка О. Л., Уманський Е. С. Опір матеріалів. Київ: Вища школа, 2004. 655 с.
  3. Лизин В. Т., Пяткин В. А. Проектирование тонкостенных конструкций. М.: Машиностроение, 2003. 447 с.
  4. Макеев А. И., Скопинцев Б. И. Строительная механика тонкостенных элементов авиационных конструкций: учебное пособие. Харьков: Харьк. авиац. ин-т им. Н. Е. Жуковского, 1987. 103 с.
  5. Дібір О. Г. Будівельна механіка авіаційних конструкцій: навч. посіб. В 2 ч. Ч. 2: Розрахунок тонкостінних стрижнів. Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2020. 280 с.
  6. Megson T. H. G. Introduction to aircraft structural analysis. UK, Oxford: Butterworth-Heinemann, 2017. 758 p.
  7. Скопинцев Б. И., Фомичев П. А. Расчет тонкостенного стержня при изгибе и свободном кручении. Определение центра жесткости сечения: учеб. пособие. Харьков: ХАИ, 1983. 36 с.
  8. Дибир А. Г., Кирпикин А. А., Пекельный Н. И. Исследование положения центра жесткости в однозамкнутом прямоугольном сечении тонкостенного стержня. Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии: сб. науч. тр. Вып. 76. Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харьков. авиац. ин-т», 2017. С. 135–140.
  9. Дибир А. Г., Кирпикин А. А., Пекельный Н. И. Исследование положения центра жесткости в однозамкнутом треугольном сечении тонкостенного стержня. Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии: сб. науч. тр. Вып. 80. Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харьков. авиац. ин-т», 2018. С. 134–138.

 

Надійшла до редакції 03.06.2023