Вплив ексцентриситету на теплопередачу у свердловинному протиструминному теплообмінному апараті типу «труба в трубі»

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2016.01.009
Журнал Проблеми машинобудування
Видавець Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України
ISSN 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)
Випуск Том 19, № 1, 2016 (березень)
Сторінки 9-12

 

Автори

О. В. Бучко, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10)

А. О. Костіков, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10),  Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 4), e-mail: kostikov@ipmach.kharkov.ua, ORCID: 0000-0001-6076-1942

 

Анотація

Подано результати досліджень впливу ексцентриситету на тепловий потік через внутрішню трубу теплообмінного апарата типу «труба в трубі», який використовується в вертикальних свердловинних теплообмінниках. Наведено функціональну залежність теплового потоку від коефіцієнта зміщення. Показано, що збільшення ексцентриситету приводить до зниження теплопередачі через стінку протиструминного теплообмінника.

 

Ключові слова: свердловинний теплообмінник, протиструминний теплообмінник, ексцентриситет, геотермальна енергетика

 

Література

  1. Теплообмен в энергетических установках космических аппаратов / Б. М. Галицейский, Ю. И. Да­нилов, Г. А. Дрейцер, В. Н. Кошкин. – М: Машиностроение, 1975. – 272 с.
  2. Старовойтенко, Е. И. Теплообмен и сопротивление в каналах при ламинарном течении жидкости / Е. И. Старовойтенко, Б. П. Минаев // Тепло- и массоперенос. – 1972. – Т. 1, ч. 1. – С. 245–249.
  3. Системы извлечения тепла земной коры и методы их расчета / А. Н. Щербань, А. С. Цируль­ников, Э. М. Мерзляков, И. А. Рыженко. – Киев: Наук. Думка, 1986. – 240 с.
  4. A study of geothermal heat pump and standing column well performance / S. J Rees, J. Spitler, Z. Deng et al. // ASHRAE Transactions. – 2004. – № 110 (1). – P. 3-13.
  5. Kujawa, T. Shallow and Deep Vertical Geothermal Heat Exchangers as Low Temperature Sources for Heat Pumps / T. Kujawa, W. Nowak // Proc. World Geothermal Congress 2000. – Kyushu–Tohoku, Japan, May 28 – June 10, 2000. – Japan, 2000. – P. 3477–3479.
  6. Ценципер, А. І. Одержання теплової енергії з ліквідованих нафтогазових свердловин / А. І. Ценципер, А. О. Костіков, В. М. Голощапов // Нафт. і газова пром-ть. – 2009. – № 3. – С. 41–43.

 

Надійшла до редакції 11 грудня 2015 р.