Енергетика і глобальне потепління клімату

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2016.01.054
Журнал Проблеми машинобудування
Видавець Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України
ISSN 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)
Випуск Том 19, № 1, 2016 (березень)
Сторінки 54-63

 

Автори

П. М. Каніло, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10), e-mail: pmk@ipmach.kharkov.ua

 

Анотація

Наводяться короткі історичні аспекти з історії вивчення таємниць льодовикових епох і змін клімату Землі, а також народження астрономічної теорії. Наголошується, що сучасне міжльодовиків’я за астрономічними канонами мало б закінчуватися в найближчому тисячолітті. Обґрунтовується висновок, що сучасне потепління клімату – це антропогенно-екологічна реальність, пов’язана з різким збільшенням чисельності людства і його хижацьким ставленням до природи, істотним підвищенням рівня неефективного використання природних ресурсів і гранично небезпечним забрудненням навколишнього середовища супертоксикантами з деградацією, руйнуванням і знищенням систем біосфери, призводять до зниження якості їх функціонування.

 

Ключові слова: льодовикові епохи, міжльодовиків’я, біосфера, парникові гази, біотична стабілізація клімату, спалювання палив, екологія, глобальне потепління клімату

 

Література

 1. Подрезов, О. А. Изменение современного климата / О. А. Подрезов // Вестн. Казан. РСУ. – 2009. – Т. 9, № 1. – С. 123–137.
 2. Горшков, В. Г. Природа наблюдаемой устойчивости климата Земли / В. Г. Горшков, А. М. Макарьева // Геоэкология, инженерная геология, гидрогеология, геокриология. – 2006. – № 6. – С. 483–495.
 3. Монин, А. С. Новое о климате / А. С. Монин, А. А. Берестов // Вестн. РАН. – 2005. – Т. 75, № 2. – С. 126–138.
 4. Имбри, Дж. Тайны ледниковых эпох / Дж. Имбри, К. П. Имбри. – М.: Прогресс, 1988. – 264 с.
 5. Мелешко, В. П. Потепление климата: причины и последствия / В. П. Мелешко // Химия и жизнь. – 2007. – № 4. – С. 1–7.
 6. Гулев, С. К. Глобальное потепление продолжается / С. К. Гулев, В. М. Катцов, О. Н. Соломина // Вестн. РАН. – 2008. – Т. 78, № 1. – С. 20–27.
 7. Морев, С. Ю. Климатические проблемы XXI века / С. Ю. Морев // Усп. современного естествознания. – 2012. – № 3. – С. 65–68.
 8. Канило, П. М. Автотранспорт. Топливно-экологические проблемы и перспективы / П. М. Канило. – Харьков: Харьков. нац. автодор. ун-т, 2013. – 272 с.
 9. Канило, П. М. Глобальное потепление климата. Антропогенно-экологическая реальность: монография / П. М. Канило. – Харьков: Харьков. нац. автодор. ун-т, 2015. – 312 с.
 10. Энергия. Экология. Будущее: учеб. / В. П. Семиноженко, П. М. Канило, В. Н. Остапчук, А. И. Ровенский. – Харьков: Прапор, 2003. – 464 с.
 11. Макарьева, А. М. Парниковый эффект и проблема устойчивости среднеглобальной температуры земной поверхности / А. М. Макарьева, В. Г. Горшков // Докл. РАН. – 2001. – Т. 376, № 6. – С. 810–814.
 12. Канило, П. М. Влияние автотранспорта и энергетики на потепление климата / П. М. Канило, Н. В. Внукова, К. В. Костенко // Автомоб. трансп. – 2010. – Вып. 48. – С. 170–175.
 13. Канило, П. М. Антропогенно-экологические составляющие глобального потепления климата / П. М. Канило, К. В. Костенко // Пробл. машиностроения. – 2010. – Т. 13, № 4. – С. 68–76.
 14. Кондратьев, С. М. Климат Земли и «Протокол Киото» / С. М. Кондратьев, К. С. Демырчан // Вестн. РАН. – 2001. – Т. 71, № 11. – С. 1002–1009.
 15. Лосев, К. С. Парадоксы борьбы с глобальным потеплением / К. С. Лосев // Вестн. РАН. – 2009. – Т. 79, № 1. – С. 36–40.
 16. Канило, П. М. Тепловая энергетика, ДВС и глобальное потепление климата / П. М. Канило, А. П. Марченко, И. В. Парсаданов // Двигатели внутреннего сгорания. Харьков: НТУ «ХПИ», 2015. – № 2. – С. 57–68.

 

Надійшла до редакції 01 березня 2016 р.