Питання термодинамічної аналізу ефективності робочого процесу дотискних газоперекачувальних агрегатів з газотурбінним приводом. Частина II. Результати термодинамічного аналізу ефективності робочого процесу дотискних газоперекачувальних агрегатів

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2016.02.010
Журнал Проблеми машинобудування
Видавець Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України
ISSN 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)
Випуск Том 19, № 2, 2016 (червень)
Сторінки 10–18

 

Автори

І. М. Тертишний, Публічне Акціонерне Товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» (40004, Україна, м. Суми, вул. Горького, 58), e-mail: tkm@frunze.com.ua

С. О. Прилипко, Публічне Акціонерне Товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» (40004, Україна, м. Суми, вул. Горького, 58), e-mail: tkm@frunze.com.ua

В. П. Парафійник, Публічне Акціонерне Товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» (40004, Україна, м. Суми, вул. Горького, 58), e-mail: tkm@frunze.com.ua

 

Анотація

Наведені результати чисельного аналізу ефективності робочого процесу газоперекачувальних агрегатів (ГПА) природного газу типу ГПА-Ц, оснащених відцентровими компресорами (ВК) з одно- і двохкаскадним стисненням. Аналіз робочого процесу агрегату розглянуто стосовно модифікації агрегату ТКА-Ц-6,3А/77-4,37 потужністю 6,3МВт, створеного на основі газотурбінного двигуна (ГТД) типу Д-336 конструкції ЗМКБ «Івченко-Прогрес» і ВК конструкції ПАТ «Сумське НВО».

 

Ключові слова: газоперекачувальний агрегат, відцентровий компресор, ексергія, ексергетичний коефіцієнт корисної дії, деструкція

 

Література

  1. Вопросы термодинамического анализа эффективности рабочего процесса дожимных газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом. Ч.I / И. Н. Тертышный, С. А. Прилипко, Е. А. Мирошниченко, В. П. Парафейник // Пробл. машиностроения. – 2015. – Т. 18, № 4/1. – С. 9–17.
  2. Системно-структурный анализ парокомпрессорных термотрансформаторов / Ю. М. Мацевитый, Э. Г. Бра­тута, Д. Х. Харлампиди, В. А. Тарасова // Харьков: Ин–т пробл. машиностроения, 2014. – 269 с.
  3. Morosuk, T.  New approach to the exergy analysis of absorption refrigeration machines / T.  Morosuk, G. Tsatsaronis // Energy. – 2008. – № 33. – Р. 890–907. https://doi.org/10.1016/j.energy.2007.09.012
  4. Морозюк, Т. В. Новый этап в развитии эксергетического анализа / Т. В. Морозюк // Холодильная техника и технология. – 2014. – № 4 (150). – С. 13–14.
  5. Термодинамический анализ эффективности АВО в составе компрессорной установки нефтяного газа / В. П. Парафейник, И. И. Петухов, В. Н. Сырый, Ю. В. Шахов // Хим. и нефтегазовое машиностроение. – 2004. – № 8. – С. 23–27.
  6. Анализ эффективности АВО как отдельного изделия и как элемента энерготехнологической системы для компримирования углеводородного газа / В. П. Парафейник, Р. А. Лазоренко, С. А. Прилипко, В. А. Рогачев, А. В. Семеняко // Тр. XVI Междунар. науч.-техн. конф. по компрессоростроению. Т. 1, 23–25 сент. 2014 г. – С.-Пб.: РЭП-Холдинг. – С. 385–398.

 

Надійшла до редакції 12 травня 2016 р.