ТОМ 19, № 2, ЧЕРВЕНЬ 2016

image_print

Проблеми машинобудування 

ISSN: 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)

Том 19, № 2, червень 2016

DOI: https://doi.org/10.15407/pmach2016.02

 

ЗМІСТ

Рубрика: Енергетичне машинобудування
Розрахунково-експериментальні дослідження впливу іонізації пари на параметри вологопарового потоку в надзвуковому соплі
А. О. Тарелін, В. П. Орловський, О. С. Ковальов, А. В. Нечаєв
3–10
Питання термодинамічної аналізу ефективності робочого процесу дотискних газоперекачувальних агрегатів з газотурбінним приводом. Частина II. Результати термодинамічного аналізу ефективності робочого процесу дотискних газоперекачувальних агрегатів
І. М. Тертишний, С. О. Прилипко, В. П. Парафійник
10–18
Рубрика: Теплопередача в машинобудівних конструкціях
Тепломасоперенос у вільній циліндричній елементарній конвективній комірці з конічно поглибленим дном, яка підігрівається знизу
Л. С. Бозбєй, А. О. Костіков, В. І. Ткаченко
19–24
Рубрика: Динаміка та міцність машин
Резонансні субгармонійні коливання балки з дихаючою втомною тріщиною
К. В. Аврамов, Т. П. Раімбердієв, О. М. Шехватова
25–30
Рубрика: Прикладна математика
Комп’ютерне моделювання процесу аеробного очищення стічних вод
А. П. Сафоник, І. М. Таргоній
31–36
Про енергію магнітостатичного поля
В. Є. Буданов, О. В. Буданов, М. М. Суслов
37–43
Розв’язання задачі оптимальної упаковки гомотетичних еліпсоїдів в контейнері мінімального об’єму
О. М. Хлуд
44–49
Побудова та дослідження оператора наближення функцій двох змінних із збереженням класу диференційовності за слідами їх похідних до фіксованого порядку на заданій лінії
І. В. Сергієнко, О. М. Литвин, О. О. Литвин, О. В. Ткаченко, О. Л. Грицай
50–57
Рубрика: Високі технології в машинобудуванні
Уніфікована структура прецизійних швидкодіючих систем енерго- й ресурсозберігаючого автоматичного управління та регулювання
Г. І. Канюк, І. А. Бабенко, А. Ю. Мезеря, М. Л. Козлова, І. В. Сук, О. В. Сердюк
58–67