Оптимальне проектування трубчастих стрижневих конструкцій, які схильні до корозії

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2016.03.037
Журнал Проблеми машинобудування
Видавець Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України
ISSN 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)
Випуск Том 19, № 3, 2016 (вересень)
Сторінки 37-42

 

Автори

М. М. Фрідман, Криворізький металургійний інститут Національної металургійної академії України (50006, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 5), e-mail: mark17@i.ua, ORCID: 0000-0003-3819-2776

 

Анотація

Це дослідження присвячене оптимальному проектуванню трубчастих стрижневих конструкцій, що зазнають впливу корозійного середовища. Вплив напруженого стану на кінетику корозії конструкції враховується за допомогою корозійної моделі Долинського. Як цільова функція приймається економічна модель, що враховує, крім початкової вартості конструкції, надійність і витрати, викликані її відмовою. Оптимізуються початкові розміри перерізів трубчастих елементів, а також їх розрахункові опори.

 

Ключові слова: корозія, оптимізація, надійність

 

Література

  1. Долинский, В. М. Расчет нагруженных труб, подверженных коррозии / В. М. Долинский // Хим. и нефт. машиностроение. – 1967. – № 2. – С. 21–30.
  2. Почтман, Ю. М. Методы расчета надежности и оптимального проектирования конструкций, функционирующих в экстремальных условиях / Ю. М. Почтман, М. М. Фридман. – Днепропетровск: Наука и образование, 1997.– 134 с.
  3. Fridman, M. M. Structural optimization of elastic columns under stress corrosionconditions/ M. Fridman, M. Zyczkowski // Structural Optimization. – 2001. – Vol. 21 (3). – P. 218–228. https://doi.org/10.1007/s001580050186
  4. Гутман, Э. М. Прочность газопромысловых труб в условиях коррозионного износа / Э. М. Гутман, Р. С. Зайнулин, Т. Г. Шаталова. – М.: Недра, 1984. – 76 с.
  5. Гутман, Э. М. Кинетика механохимического разрушения и долговечность растянутых конструктивных элементов при упругопластических деформациях / Э. М. Гутман, Р. С. Зайнулин, Р. А. Зарипов // Физико-хим. механика материалов. – 1984. – № 2. – С. 14–17.
  6. Fridman, M. M. Buckling Optimization of Compressed Bars undergoing Corrosion /M. Fridman, I. Elishakoff // Ocean Systems Eng. – 2013. – Vol. 3. Iss. 2. – P. 123–136. https://doi.org/10.12989/ose.2013.3.2.123
  7. СНиП II-23-81. Строительные нормы и правила. Стальные конструкции. Госстрой СССР, 1990. – 96 с.
  8. Капур, К. Надежность и проектирование систем: Пер. с англ / К. Капур, Л. Ламберсон. – М.: Мир, 1980. – 604 с.
  9. Аугусти, Г. Вероятностные методы в строительном проектировании: Пер. с англ / Г. Аугусти, А. Баратта, Ф. Кашиати:. – М.: Стройиздат, 1988. – 584 с.
  10. Гурвич, Н. Б. Рандоминизированный алгоритм для решения задач нелинейного программирования/ Н. Б. Гурвич, В. Г. Захарченко, Ю. М. Почтман // Изв. АН СССР. Техн. кибернетика. – 1979. – № 5. – С. 15–17.

 

Надійшла до редакції 10 серпня 2016 р.