СЕЙСМОСТІЙКІСТЬ ТУРБОАГРЕГАТУ К-540-23,5/50

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2016.04.043
Журнал Проблеми машинобудування
Видавець Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України
ISSN 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)
Випуск Том 19, № 4, 2016 (грудень)
Сторінки 43-50

 

Автори

М. Г. Шульженко, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10), e-mail: shulzh@ipmach.kharkov.ua

П. П. Гонтаровський, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10)

Н. Г. Гармаш, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10), e-mail: garm.nataly@gmail.com, ORCID: 0000-0002-4890-8152

А. О. Глядя, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10)

В. Л. Швецов, Публічне акціонерне товариство “Турбоатом” (61037, Україна, м. Харків, пр. Московський, 199), e-mail: shvetsov@turboatom.com.ua

М. М. Гришин, Публічне акціонерне товариство “Турбоатом” (61037, Україна, м. Харків, пр. Московський, 199), e-mail: shvetsov@turboatom.com.ua

О. М. Губський, Публічне акціонерне товариство “Турбоатом” (61037, Україна, м. Харків, пр. Московський, 199)

 

Анотація

Розглядається сейсмостійкість турбоагрегату К-540-23,5/50 з фундаментом із використанням створеної розрахункової методики оцінки коливань системи турбоагрегат-фундамент-основа. Розрахункова модель динамічної системи складається зі стрижнів і зосереджених мас з їх моментами інерції, що з’єднуються між собою жорстко або лінійними чи нелінійними пружно-демпферними елементами. Сейсмічне навантаження описується з використанням акселерограм реальних землетрусів. Наводяться результати для розрахункових схем різного рівня складності. Визначаються максимальні значення переміщень та навантаженості найбільш відповідальних елементів системи.

 

Ключові слова: сейсмостійкість, турбоагрегат, фундамент, основа, акселерограма, стрижневий елемент, коливання

 

Література

  1. Кендзера, О. В. Сейсмічна небезпека і захист від землетрусів. Практичне впровадження розробок Інституту геофізики ім.С. І. Субботіна НАН України / О. В. Кендзера // Вісн. НАН України. – 2015. – № 2. – С. 44–57. https://doi.org/10.15407/visn2015.02.044
  2. РТМ 108.020.37-81. Оборудование атомных энергетических установок. Расчет на прочность при сейсмическом воздействии. – Введ. 04.06.81. – Л.: НПО Центр. котлотурбин. ин-т, 1981. – 39 с.
  3. ПНАЭ Г-5-006-87. Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций. – М.: Госатомэнергонадзор СССР, 1987. – 10 с.
  4. Костарев, В. В. Сейсмостойкость турбоагрегатов АЭС / В. В. Костарев // Тр. Центр. котлотурбин. ин-та. – 1984. – Вып. 212. – С. 82–88.
  5. Оцінка реакції потужного турбоагрегату на сейсмічне навантаження / М. Г. Шульженко, П. П. Гонтаровський, Н. Г. Гармаш и др. // Вібрації в техніці та технологіях. – 2016. – № 2 (82).– С. 85–93.
  6. Амбриашвили, Ю. К. Методы выбора и построения синтезированных акселерограмм для расчета энергетических объектов на сейсмические воздействия / Ю. К. Амбриашвили, В. В. Пискарев / Тр. Центр. котлотурбин. ин-та. – 1984. – Вып. 212. – С. 114–122.
  7. Гонтаровский, П. П. Методика расчета динамики системы турбоагрегат-фундамент-основание энергоблоков при сейсмических воздействиях / П.  П. Гонтаровский, Н. Г. Гармаш, Н. Г. Шульженко // Вісн. НТУ«ХПІ». Сер. Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – № 8 (1180). – С. 153–160. https://doi.org/10.20998/2078-774X.2016.08.22

 

Надійшла до редакції 13 листопада 2016 р.