КЛАСИЧНА ТЕОРІЯ ЕФЕКТУ АРОНОВА-БОМА

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2016.04.051
Журнал Проблеми машинобудування
Видавець Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України
ISSN 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)
Випуск Том 19, № 4, 2016 (грудень)
Сторінки 51-56

 

Автори

В. Є. Буданов, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10), e-mail: shuben@ipmach.kharkov.ua

О. В. Буданов, Радіоастрономічний інститут НАН України (61002, Україна, м. Харків, вул. Мистецтв, 4), e-mail: o.budanov@gmail.com

М. М. Суслов, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10), e-mail: shuben@ipmach.kharkov.ua

 

Анотація

Побудовано класичноелектродинамічну теорію ефекту Аронова–Бома, в якій використано принцип віртуальної роботи для встановлення сили, що діє на точковий заряд. Знайдене значення поперечного імпульсу, що набуває електрон, який пролітає повз нескінченно довгий соленоїд, відрізняється за знаком від відомого імпульсу, розрахованого квантомеханічним методом. Обґрунтовується необхідність у нових коректно здійснених експериментах.

 

Ключові слова: ефект Аронова–Бома, принцип віртуальної роботи

 

Література

  1. Фейнман, Р. Фейнмановские лекции по физике: В 10-ти т. / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – М.: Мир, 1965. – Т. 6. – 343 с.
  2. Чирков, А. Г. О природе эффекта Ааронова-Бома / А. Г. Чирков, А. Н. Агеев // Журн. техн. физики. – 2001. – Т. 71, вып. 2. – С. 16–22.
  3. Буданов, В. Е. Об одной эквивалентной формулировке оснований электродинамики Фарадея–Максвелла. – Харьков, 1992. – 47 с. (Препр. / НАН Украины. Ин-т пробл. машиностроения, № 362).
  4. Афанасьев, Г. Н. Старые и новые проблемы в теории эффекта Ааронова–Бома // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 1990. – Т. 21, вып. 1. – С. 172–250.
  5. Буданов, В. Е. Об энергии магнитостатического поля / В. Е. Буданов, О. В. Буданов, Н. Н. Суслов // Пробл. машиностроения. – 2016. – Т. 19, № 2. – С. 37–43. https://doi.org/10.15407/pmach2016.02.037
  6. Фейнберг, Е. Л. Об «особой роли» электромагнитных потенциалов в квантовой механике // Усп. физ. наук. – 1962. – Т. LXXVIII, вып. 1. – С. 53–64.
  7. Буданов, В. Е. Принцип виртуальной работы в теории эффекта Аронова–Бома / В. Е. Буданов, О. В. Буданов – Харьков. – 2011. – 24 с. – (Препринт / НАН Украины. Ин-т пробл. машиностроения им. А. Н. Подгор­ного, № 404).

 

Надійшла до редакції 06 серпня 2016 р.