Розв’язання задачі про згин пластини методом скінченних елементів з використанням сплайнів п’ятого степеня на трикутній сітці

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2017.01.052
Журнал Проблеми машинобудування
Видавець Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України
ISSN 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)
Випуск Том 20, № 1, 2017 (березень)
Сторінки 52–61

 

Автори

О. М. Литвин, Українська інженерно-педагогічна академія (61003, Україна, м. Харків, вул. Університетська, 16), e-mail: academ_mail@ukr.net

І. С. Томанова, Українська інженерно-педагогічна академія (61003, Україна, м. Харків, вул. Університетська, 16)

 

Анотація

Розглянуто використання сплайнів 5-го степеня на трикутній сітці вузлів для розв’язання задачі про згин для жорстко защемленої пластини з рівномірним навантаженням. Результати проведеного обчислювального експерименту порівнюються з відомими результатами вчених.

 

Ключові слова: сплайни п’ятого степеня, бігармонічна задача, прямокутна пластина, рівномірно розподілене навантаження

 

Література

  1. Явные формулы для интерполяционных сплайнов 5-й степени на треугольнике / И. В Сергиенко, О. Н. Литвин, О. О. Литвин, О. И. Денисова // Кибернетика и систем. анализ. – 2014. – Т. 50, № 5. – С. 17–33
  2. Matematical aspect of the finite element method / M. Zlamal, A. Zenesek, V. Kolar, J. Kratochvil // Tech. Phys. and Math. Principles Finite Element Method. – 1971. – Vol. 1. – P. 15–39.
  3. Тимошенко, С. П. Пластины и оболочки / С. П. Тимошенко, С. Войновский-Кригер. ­– М.: Наука, 1966. – 635 с.
  4. Imrak, C. E. The problem of isotropic rectangular plate with four clamped edges / C. E. Imrak, I. Gerdemeli // Indian Academy Sci. SADHANA. – 2007. – Vol. 32. – P. 181–186. https://doi.org/10.1007/s12046-007-0016-8

 

Надійшла до редакції  19 вересня 2016 р.