Метод сплайн-інтерфлетації при знаходженні найбільшого (найменшого) значення функції трьох змінних в багатоекстремальних задачах

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2017.03.040
Журнал Проблеми машинобудування
Видавець Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України
ISSN 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)
Випуск Том 20, № 3, 2017 (вересень)
Сторінки 40-48

 

Автори

О. М. Литвин, Українська інженерно-педагогічна академія (61003, Україна, м. Харків, вул. Університетська, 16), e-mail: academ_mail@ukr.net

О. В. Ярмош, Українська інженерно-педагогічна академія (61003, Україна, м. Харків, вул. Університетська, 16)

Т. І. Чорна, Українська інженерно-педагогічна академія (61003, Україна, м. Харків, вул. Університетська, 16), e-mail: tanya_chorna@ukr.net

 

Анотація

Для розв’язання задачі знаходження найбільшого та найменшого значень неперервної функції трьох змінних в замкнутій області  пропонується використовувати оператори сплайн-інтерлінації функції трьох змінних на системі взаємно перпендикулярних прямих, побудовані із застосуванням операторів сплайн–інтерфлетації. Розглянуто приклад. Наведено аналіз результатів обчислювального експеримента.

 

Ключові слова: оператори сплайн-інтерлінації, оператори сплайн-інтерфлетації, сліди функції, система взаємно перпендикулярних прямих

 

Література

  1. Михалевич, М. В. Моделирование переходной экономики: модели, методы, информационные технологии / М. В. Михалевич, И. В. Сергиенко. – Киев: Наук. думка, 2005. – 669 с.
  2. Гаврилюк, І. П. Методи обчислень : Підручник: У 2ч. / І. П. Гаврилюк, В. Л. Макаров. – К.: Вища шк., 1995. – Ч. 1. – 367 с.
  3. Гаврилюк, І. П. Методи обчислень: Підручник: У 2ч. / І. П. Гаврилюк, В. Л. Макаров. – К.: Вища шк., 1995. – Ч. 2. – 431 с.
  4. Макаров, В. Л. Интерполирование операторов / В. Л. Макаров, В. В. Хлобыстов. – Киев: Наук. думка, 2000. – 406 с.
  5. Литвин, О. Н. Интерполирование функций: Учеб.пособие / О. Н. Литвин. – Киев: УМК ВО, 1988. – 32 с.
  6. Литвин, О. М. Інтерлінація функції та деякі її застосування / О. М. Литвин. – Харків: Основа, 2002. – 544 с.
  7. Литвин, О. М. Інтерфлетація функцій при розв’язуванні тривимірної задачі теплопровідності / О. М. Литвин, Л. І. Гулік. – К.: Наук. думка, 2011. – 210 c.
  8. Литвин, О. М. Метод сплайн-інтерлінації при знаходженні найбільших (найменших) значень функції двох змінних в замкнутій області / О. М. Литвин, О. В. Ярмош, Т. І. Чорна // Бионика интеллекта. – 2016. – № 2(87). – С. 77–82.

 

Надійшла до редакції 11 квітня 2017 р.