Фотоелектричний водневий інтелектуальний енергетичний комплекс

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2017.03.049
Журнал Проблеми машинобудування
Видавець Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України
ISSN 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)
Випуск Том 20, № 3, 2017 (вересень)
Сторінки 49-53

 

Автори

В. В. Соловей, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10), e-mail: solovey@ipmach.kharkov.ua, ORCID: 0000-0002-5444-8922

В. В. Филенко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 4)

F. Tinti, University of Bologna, Bologna, Italy

А. А. Шевченко, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10), e-mail: shevchenko84@ukr.net

М. М. Зіпунніков, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10), e-mail: zipunnikov_n@ukr.net

 

Анотація

Розглянуто питання проектування, дослідження та експлуатаційної демонстрації фотоелектричного-водневого комплексу мережі електропостачання і його складових елементів для перетворення енергії відновлюваних джерел (сонячної) з  нерівномірним надходженням в звичайні (якісні) електроенергетичні потоки. Стаціонарна система концентрування застосовується для зниження нерівномірності надходження сонячної енергії та підвищення ефективності фотоелектричного модуля. Водень як енергоносій і водневих паливних елементів є можливим варіантом для зберігання різних обсягів енергії
протягом відносно тривалого часу з низькими втратами.

 

Ключові слова: стаціонарний концентратор, зберігання енергії, електролізер, фотоелектричний модуль

 

Література

  1. Kleperis, J. Energy Storage Solutions for Small and Medium-Sized Self-Sufficient Alternative Energy Objects / J. Kleperis, V. V. Fylenko, M. Vanags, A. Volkovs, P. Lesnicenoks, L. Grinberga, V. V. Solovey // Bulgarian Chemical Communications. – Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, Union of Chemists in Bulgaria, 2016. – Vol. 48, Special Issue E. – Р. 290–296.
  2. Solovey, V. Hydrogen technology of energy storage making use of wind power potential / V. Solovey, L. Kozak, A. Shevchenko, M. Zipunnikov, R. Campbell, F. Seamon // Пробл. машиностроения. – 2017. – Т. 20, № 1. – С. 62–68. https://doi.org/10.15407/pmach2017.01.062
  3. Muminov, M. Autonomous Energy Technological Complex with Hydrogen as the Secondary Energy Carrier / M. Muminov, R. Zakhidov, A. Basteev, L. Bazima, V. Rashkovan, V. Solovey, A. Prognimack // HYPOTHESIS-1V (Hydrogen Power – Theoretical and Engineering Solutions), Int. , Proc., (Stralsund, Germany, 2001, September 09–14). – Stralsund, 2001. – Vol. 1. – Р. 108–112.
  4. Muminov, M. Autonomous Energy Technological Complex with Hydrogen as the Secondary Energy Carrier / M. Muminov, A. Basteev, V. Solovey // Международный научный журнал Альтернативная энергетика и экология. – Саров: ООО Научно-технический центр ТАТА, 2004. – № 1. – С. 64–68.
  5. Филенко, В. В. Комбінована фотоелектрична установка з концентратором та водневим накопичувачем енергії / В. В. Филенко, В. В. Соловей // Пробл. машиностроения. – 2016. – Т. 19, № 3. – С. 69–75. https://doi.org/10.15407/pmach2016.03.069
  6. Соловей, В. В. Повышение эффективности процесса генерации водорода в электролизерах с газопоглощающим электродом / В. В. Соловей, А. А. Шевченко, И. А. Воробьева, В. М. Семикин, С. А. Коверсун // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. Сб. научн. Трудов. – Харьков, 2008. – Вип. 43. – С. 69–72.

 

Надійшла до редакції 12 липня 2017 р.