Оптимальне проектування конструкцій при комбінованому підході до врахування корозії і захисних властивостей антикорозійних покриттів

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2017.03.064
Журнал Проблеми машинобудування
Видавець Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України
ISSN 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)
Випуск Том 20, № 3, 2017 (вересень)
Сторінки 64-68

 

Автор

М. М. Фрідман, Криворізький металургійний інститут Національної металургійної академії України (50006, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 5), e-mail: mark17@i.ua, ORCID: 0000-0003-3819-2776

 

Анотація

Запропоновано і реалізовано нову модель комбінованого підходу до обліку корозії і захисних властивостей антикорозійних покриттів на прикладі оптимізації згинальних елементів сталевих конструкцій. Як базове рівняння корозії використовується модель Долинського, що враховує вплив напруженого стану на кінетику корозії. Оптимізуються за критерієм мінімального обсягу початкові розміри згинального елемента прямокутного перерізу і знаходиться час повної втрати антикорозійного покриття конструкції.

 

Ключові слова: корозія, антикорозійні покриття, оптимізація

 

Література

  1. Карякина, М. И. Физико-химические основы процессов формирования и старения покрытий / М. И. Карякина. – М.: Химия, 1980. – 198 с.
  2. Кофман, А. Введение в теорию нечетких множеств: Пер. с англ. / А. Кофман. – М.: Радио и связь, 1982. – 432 с.
  3. Нечеткие множества и теория возможностей. Последние достижения / Под ред. Р. Ягера: Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1986. – 408 с.
  4. Почтман, Ю. М. Методы расчета надежности и оптимального проектирования конструкций, функционирующих в экстремальных условиях / Ю. М. Почтман, М. М. Фридман. – Днепропетровск: Наука и образование, 1997. – 134 с.
  5. Фрідман, М. М. Концептуальні підходи при оптимальному проектуванні конструкцій, що функціонують в екстремальних умовах // Опір матеріалів і теорія споруд. – Київ: КНУБА. – 2002. – № 70. – С. 158–175.
  6. Долинский, В. М. Расчет нагруженных труб, подверженных коррозии / В. М. Долинский // Хим. и нефт. машиностроение. – 1967. – № 2. – С. 21–30.
  7. Гурвич, Н. Б. Рандомизированный алгоритм для решения задач нелинейного программирования/ Н. Б. Гурвич, В. Г. Захарченко, Ю. М. Почтман // Изв. АН СССР. Техн. кибернетика. – 1979. – № 5. – С. 15–17.

 

Надійшла до редакції 25 травня 2017 р.