Математичне моделювання теплообміну при плині рідини для ТВЕЛу з полізональними ребрами оболонки

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2017.04.058
Журнал Проблеми машинобудування
Видавець Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України
ISSN 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)
Випуск Том 20, № 4, 2017 (грудень)
Сторінки 58-63

 

Автори

К. В. Максименко-Шейко, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10), e-mail: m-sh@ipmach.kharkov.ua, ORCID: 0000-0002-7064-2442

Ю. С. Літвінова, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10), e-mail: litjuli56@gmail.com

Т. І. Шейко, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (61046, Україна, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10), e-mail: sheyko@ipmach.kharkov.ua, ORCID: 0000-0003-3295-5998

М. А. Хажмурадов, Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України (61108, Україна,
м. Харків, вул. Академічна, 1), e-mail: khazhm@kipt.kharkov.ua

 

Анотація

Наведено розроблені методики побудови рівнянь різних поверхонь оребрення на основі теорії R-функцій з подальшою реалізацією на 3D-принтері та дослідження гідродинамічних і температурних полів при полізональному оребренні оболонки ТВЕЛа. У ході експериментів з різними методами оребрення оболонок ТВЕЛів були розроблені найбільш вигідні форми оребрення, так звані полізональне і шевронне, реалізацію яких пропонується виконувати на 3D-принтері. З погляду універсальності одним з найбільш перспективних є функціональне представлення з конструктивними можливостями теорії R- функцій. Наведено результати дослідження поля швидкостей і температурного поля для різних значень параметрів закрутки та оребрення.

 

Ключові слова: теорія R-функцій; метод Рітца; теплообмін; оболонка ТВЕЛа; полізональне оребрення

 

Література

  1. Петухов Б. С. Теплообмен в ядерных энергетических установках / Б. С. Петухов, Л. Г. Генин, С.А. Ковалев. – М.: Атомиздат, 1974. – 367 с.
  2. Андреев П. А. Теплообменные аппараты ядерных энергетических установок / П. А. Андреев. – Л.: Судостроение, 1969. – 255 с.
  3. Антуфьев В. М. Эффективность различных форм конвективных поверхностей нагрева / В. М. Антуфьев. – М.: Энергия, 1966. – 310 с.
  4. Литвинова Ю. С. Аналитическая идентификация машиностроительных деталей с помощью R-функций / Ю. С. Литвинова, К. В. Максименко-Шейко, Т. И. Шейко, А. В. Толок // Информ. технологии в проектировании и производстве. –  2016. – № 1(161). – С. 38–45.
  5. Максименко-Шейко К. В. R-функции в математическом моделировании геометрических объектов и физических полей / К. В. Максименко-Шейко. – Харьков: ИПМаш НАН Украины, 2009. – 306 с.
  6. Рвачев В. Л. Теория R-функций и некоторые ее приложения / В. Л. Рвачев. – Киев: Наук. думка, 1982. – 552 с.

 

Надійшла до редакції 14 серпня 2017 р.