Том 20, № 4, Грудень 2017

image_print

Проблеми машинобудування

ISSN: 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)

Том 20,  № 4,  грудень 2017

DOI:   https://doi.org/10.15407/pmach2017.04

 

ЗМІСТ

 

Рубрика: Енергетичне машинобудування
Вибір системної характеристики турбокомпресорного агрегату на основі аналізу його ефективності за результатами натурних випробувань. Ч. IV. Аналіз системної характеристики турбокомпресорного агрегату типу ГПА-Ц-6,3А і можливість оптимізації режимів його роботи
на стадії проектування

В. П. Парафійник, І. М. Тертишний, С. О. Прилипко, А. О. Рябов
3–12
Перспективи розвитку газотурбінної техніки на основі досягнень в авіаційному двигунобудуванні (до 100-річчя від дня народження В. М. Єршова)
В. П. Герасименко, М. Ю. Шелковський
12–14
Рубрика: Аерогідродинаміка та тепломасообмін
 
До розв’язання нестаціонарних нелінійних граничних обернених задач теплопровідності
Ю. М. Мацевитий, А. О. Костіков, М. О. Сафонов, В. В. Ганчин
15–23
Рубрика: Динаміка та міцність машин
Нелінійні нормальні форми вимушених коливань кусково-лінійних систем при супергармонійних резонансах
Б. В. Успенський, К. В. Аврамов, О. Я. Ніконов
24–30
Рівноміцна форма отвору для гальмування росту тріщини поздовжнього зсуву
Н. М. Калантарли
31–37
Сталі коливання шару, що ослаблений двома отворами, з торцями, які покриті діафрагмою (симетричний випадок)
Ю. Д. Ковальов, О. О. Стрельнікова, Д. В. Кушнір, Ю. В. Шрамко
37–44
Перша основна задача теорії пружності в просторі з N паралельними круговими циліндричними порожнинами
В. Ю. Мірошніков
45–52
Аналіз електромагнітного вихрострумового датчика дефектоскопу з Ш-подібним осердям
К. Б. Мягкохліб, О. Ф. Поліщук
53–57
Рубрика: Прикладна математика
Математичне моделювання теплообміну при плині рідини для ТВЕЛу з полізональними ребрами оболонки
К. В. Максименко-Шейко, Ю. С. Літвінова, Т. І. Шейко, М. А. Хажмурадов
58–63
Рубрика: Екологічні аспекти експлуатації енергетичного обладнання
Аналіз факторів техногенного впливу на кліматичні зміни в Україні
О. А. Недава
64–68