ТОМ 22, № 3, ВЕРЕСЕНЬ 2019

image_print

Проблеми машинобудування

ISSN: 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)

Том 22, № 3, вересень 2019

DOI:  https://doi.org/10.15407/pmach2019.03

 

ЗМІСТ

Рубрика: Аерогідродинаміка та тепломасообмін
Розв’язання нестаціонарних обернених задач теплопровідності для багатошарових тіл на основі ефективного пошуку регуляризуючого параметра
Ю. М. Мацевитий, В. М. Сіренко, А. О. Костіков, М. О. Сафонов, В. В. Ганчин
4–13
Числовий аналіз робочих процесів в міжлопаткових каналах високонавантаженої турбіни суднового газотурбінного двигуна з використанням уточненої скінченноелементної моделі
С. О. Моргун
14–20
Вплив хвиль переміщення на роботу верхньої водойми Дністровської гідроакумулюючої електростанції
О. А. Рябенко, В. С. Тимощук, О. О. Клюха, О. О. Галич, Д. М. Поплавський
PDF

21–25

Рубрика: Динаміка та міцність машин
 
Хаотичні коливання кінематично збуреної пологої оболонки при геометрично нелінійному деформуванні
К. В. Аврамов, К. Ф. Чешко, О. Ф. Поліщук
26–35
Термонапружений стан замкового з’єднання робочих лопаток першого ступеня турбіни К-500-240
І. А. Пальков, М. Г. Шульженко
36–43
Рубрика: Нетрадиційні енерготехнології
 
Аналіз термодинамічних характеристик металогідридних систем для зберігання водню з використанням модифікованої схеми теорії збурень
В. В. Соловей, А. М. Авраменко, К. Р. Умеренкова
44–49
Використання водневої металогідридної системи для підвищення енергоефективності скловарного виробництва
Н. А. Чорна, О. В. Кошельнік, О. В. Круглякова, О. В. Долобовська
PDF

50–56

Рубрика: Високі технології в машинобудуванні
Про вплив мастильно-охолоджувальних технологічних засобів на розрив металу в процесі різання
О. І. Сошко, В. О. Сошко, І. П. Сімінченко
57–62
Оптимальне проектування елементів, що згинаються, в умовах корозії й пошкоджуваності матеріалу
М. М. Фрідман
63–69